Controversata lege 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva dezastrelor naturale ajunge din nou în atenţia publicului, în urma ultimei modificări adoptate luna trecută în Parlament, promulgată de preşedintele Klaus Iohannis în data de 2 iulie şi publicată în Monitorul Oficial în data de 6 iulie 2015. La articolul 3, după alineatul (8) se introduce alineatul (9): "Societăţile de asigurare - reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă nu pot încheia asigurări facultative pentru o locuinţă care nu are încheiată în prealabil o asigurare obligatorie PAD".

După şapte ani în care răspunderea pentru implementarea obligativităţii încheierii poliţei PAD a stat în sarcina primăriilor, prin serviciul de taxe şi impozite, ASF mută această responsabilitate în sarcina asigurătorilor, pe care-i poate controla şi sancţiona pentru neaplicarea normelor emise.

Dacă până în prezent reprezentanţii autorităţilor publice locale s-au eschivat sub diferite pretexte să aplice sancţiunile prevăzute de lege, din motive pur electorale, companiile de asigurări sunt obligate astăzi (sub sancţiunile prevăzute în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi normele emise de ASF pentru aplicarea acesteia) să verifice existenţa asigurării obligatorii PAD în momentul emiterii unei poliţe facultative.

Având în vedere preţul mai mic al asigurărilor facultative, dar şi faptul că acestea includ mai multe riscuri asigurate, este lesne de înţeles de ce majoritatea asiguraţilor, având această posibilitate, au optat pentru asigurările opţionale, în detrimentul poliţelor obligatorii PAD.

Iniţial, poliţa PAD a fost obligatorie, indiferent dacă exista sau nu o poliţă facultativă.

Top Videos of the Day

Ulterior, riscurile acoperite de poliţa obligatorie au putut fi introduse în asigurarea facultativă, însă în 2013 s-a revenit la forma iniţială, adică poliţa PAD a redevenit obligatorie, independent de existenţa uneia facultative.Practic, prin introducerea acestor modificări, societăţile de asigurări vor fi nevoite să verifice dacă proprietarul unei locuinţe, care vine să-şi facă o asigurare facultativă, are şi una obligatorie, acest lucru putând determina intrarea în vigoare a contractelor de asigurare opţionale şi peste cinci zile de la data încheierii lor.Nerespectarea prevederilor prezentei legi de către societăţile de asigurare constituie contravenţie, fiindu-le aplicabile dispoziţiile prevăzute in Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi în normele emise de ASF în aplicarea acesteia.Poliţa PAD costă anual 10 euro sau 20 de euro (în funcţie de materialul de construcţie al locuinţei) pentru sume asigurate de 10.000 euro, respectiv, 20.000 de euro.

De amintit că, de-a lungul timpului, s-au încercat diverse variante de implementare a acestei legi, cele mai nefericite alegeri fiind cele ale creării monopolului fie pentru CEC fie pentru Administratia fiscală, dar şi a încălcării legii concurenţei. În cele din urmă s-a convenit asupra creării Polului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) la care sunt acţionare, cu un procent de maximum 15% din capitalul social, majoritatea companiilor de asigurări, în mod direct sau indirect, prin anumite societăţi din cadrul grupului de companii din care fac parte.

#Dezastru natural #Cutremur #BlastingNews