De la 1 iulie 2015, salariul minim net pe economie se va majora, din nou, ajungând la 777 de lei net, respectiv 1.050 lei brut. Salariul minim net de 724 de lei din prezent, raportat la un program de muncă normal, reprezintă 4.29 lei pe ora lucrată, adică mai puțin de 1 euro pe oră. Cu 777 lei net, ora de muncă abia ajunge să fie plătită cu 4,6 lei.

Acest fapt, coroborat cu un raport tocmai dat publicității al Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA), plasează Guvernul Ponta într-o poziție foarte delicată. Practic, raportul FRA detonează o bombă economică și socială pentru România, pentru că încadrează la "exploatare severă" plata unui muncitor, în Uniunea Europeană, cu un euro sau mai puțin pe oră.

Raportul este intitulat "Este necesară o politică de toleranță zero față de formele grave de exploatare prin muncă" și îl citează pe Constantinos Manolopoulos, directorul interimar al FRA: "Este inacceptabilă exploatarea lucrătorilor care, din cauza circumstanțelor economice și sociale în care trăiesc, sunt nevoiți să accepte condiții de muncă precare. Avem de-a face cu o problemă endemică și trebuie să luăm măsuri urgente pentru a-i pune capăt. Este necesar ca statele membre ale UE să depună eforturi mai susținute pentru a promova un climat de toleranță zero față de formele grave de exploatare prin muncă și să facă pași înspre monitorizarea mai eficientă a situației și pentru sancționarea făptuitorilor".

Apoi, raportul indică "baza de lucru", indicatorii exploatării severe a muncitorilor: "Deși sunt răspândiți în diverse spații geografice și sectoare ale economiei, lucrătorii exploatați au adesea multe în comun, de exemplu salarii foarte mici - uneori 1 EURO pe oră sau mai puțin - și zile de lucru de 12 ore sau mai mult, timp de șase sau chiar șapte zile pe săptămână".

Top Videos of the Day

FRA cere măsuri rapide, implicit de ordin legislativ, pentru îndreptarea situației, România fiind arătată cu degetul ca singura țară europeană ce nu și-a adaptat legislația pentru a combate exploatarea muncitorilor străini de pe teritoriul său.

Conform statisticilor oficiale, aproximativ 1,3 milioane de muncitori români sunt plătiți cu salariul minim pe economie. Adică, sunt exploatați sever. Raportul pune Guvernul Ponta între ciocan și nicovală. Pe de o parte, muncitorii plătiți cu salariul minim ar putea acționa împotriva sa în instituțiile și instanțele europene. Pe de altă parte, economia românească va suporta foarte greu chiar și majorarea salariului minim brut de la 975 la 1.050 de lei pe lună (cheltuiala angajatorului pentru plata unui salariu net de 777 de lei va fi de 1.292 de lei). #Uniunea Europeana