Prăpastia dintre bogaţi şi săraci se adânceşte pe zi ce trece, potrivit unui raport dat publicităţii de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). În urma unor analize economice şi sociale în cele 34 de state membre ale OCDE, cei mai bogaţi oameni, care reprezintă 10% din totalul populaţiei, câştigă de 9,6 ori mai mult decât venitul celor mai săraci, care reprezintă zece procente din populaţie.

OCDE este formată din majoritatea statelor dezvoltate, membre ale Uniunii Europene şi ţările cu economie dezvoltată, precum Statele Unite, Canada, Australia şi Japonia.

Nu există o măsură standard după care să se poată măsura dezechilibrul social, însă anumiţi indicatori sugerează că diferenţa imensă dintre bogaţi şi săraci a reînceput să crească, după ce în perioada de criză economică de la nivel mondial, încetinise.

OCDE avertizează asupra faptului că acest dezechilibru poate avea efecte grave asupra creşterii economice prognozate la nivel global, pentru perioada următoare.

Raportul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică spune că la baza acestei creşteri a diferenţei dintre bogaţi şi săraci, se află carenţele din sistemul educaţional, care nu mai acoperă cerinţele pieţei muncii. OCDE susţine că, contractele de muncă pe perioadă determinată şi profesiile liberale, în lipsa aşa-numitelor "locuri de muncă standard", au generat această situaţie.

Începând cu jumătatea anilor '90, în statele membre OCDE, mai mult de jumătate din locurile de muncă create, nu au fost locuri de muncă standard. Acest fapt a generat o sărăcire accentuată a populaţiei iar sistemul de colectare a taxelor şi cel al protecţiei sociale au devenit ineficiente.

Top Videos of the Day

Potrivit OCDE, un alt factor care a contribuit la decalajul dintre bogaţi şi săraci, îl constituie creşterea numărului de femei cu un loc de muncă, care în general sunt plătite mai prost decât bărbaţii.

OCDE mai susţine că diferenţa accentuată dintre bogaţi şi săraci se datorează şi faptului că oamenii săraci investesc mai puţin în educaţie şi perfecţionare şi cer guvernelor din statele membre să aloce mai multe fonduri educaţiei şi să se concetreze pe promovarea de locuri de muncă de calitate.

Unul dintre cei mai cunoscuţi analişti economici, profesorul Joe Stiglitz de la Cloumbia Business School, susţine însă că problema nu o reprezintă doar lipsa unei educaţii care să vină în întâmpinarea cerinţelor pieţii muncii. "Am constatat în ultimii 15 ani că veniturile absolvenţilor de studii superioare au stagnat. În acelaşi timp însă, directorii executivi ai marilor corporaţii multinaţionale au ajuns să câştige şi de 300 de ori mai mult decât un salariat obişnuit. Niciun rezultat profesional din lume nu poate justifica această creştere salarială spectaculoasă."

Unul dintre autorii studiului OCDE, Mark Pearson, concluzionează: "Am remarcat faptul că cei 10% care formează bogaţii din ţările membre, deţin peste jumătate din puterea financiară, în timp ce 40% din populaţie, deţine doar 3%.

Această concentrare a veniturilor şi averilor în mâna a doar 10% din populaţie, determină un dezechilbru social şi subminează creşterea economică." #Uniunea Europeana #Locuri de munca #Educatie