Evaluarea subiectivă a cerințelor de mijloc este variata nu numai de la un individ la altul, dar, de asemenea, în propria sa persoană în momente diferite. Putem spune că o situație se poate schimba ostil de comun cu subiectul, cu doar puțin modificată unele de context variabil.

Importanța evaluării subiective a dus ca Lazăr să analizeze cu atenție caracteristicile personale ale subiectului, capacitatea de a învăța, experiențele anterioare în percepția de stres și modul în care se alege să se ocupe de ei. S-a stabilit că modul în care se confruntă cu stresul depinde de durata și intensitatea cererii, informații și experiență anterioară, genetica, capacitate de adaptare la stimularea și sprijinul social.

Ciocnirea are un aspect individual; clasificarea lor în conformitate cu tendința taxonomică extinsă a moștenit de la metodele tradiționale psihodiagnostice dificile. Suls și Fletcher (l985), de exemplu, nu a gasit nici superioritate pe o altă strategie în timp ce Folkman, Lazarus și colaboratorii (1986) au observat că diferitele tipuri de conflicte sunt mai asociate la cererile situaționale decat caracteristicile de personalitate. Prin urmare, s-ar putea argumenta că fiecare situație necesită o anumită confruntare, deci problema ar indica la infinit, pentru că nu există două situații care sunt la fel.

Încercările de a stabili cele mai bune și cele mai rele strategii de multe ori în conflict cu imposibilitatea de verificare, deoarece subiectul se confruntă cu strategiile de stres combinat si nu este posibil pentru a izola efectele fiecărei componente.

Top Videos of the Day

Multe strategii de adaptare au fost observate în sport, cum ar fi dezvoltarea de imagini mentale, auto-condamnării, inoculare, stres, programe de auto-monitorizare pozitive, reducerea noutatii, s-a crezut ca se conduce pentru răspunsurile ulterioare și așteptările pozitive, reducerea la minimum a anumitor tipuri de cunoaștere, reducere de auto-reflecție, de respingere decmesaje, dezvoltarea abilităților pentru a separa informațiile relevante care nu sunt, etc.