Pastorul şi doctorul în teologie german Martin Luther, a fost primul reformator protestant, ale cărui reforme au stat la baza înființării Bisericii Evanghelice - Luterane. S-a născut la 10 noiembrie 1483 în Saxonia şi a decedat în ziua de 18 februarie 1546, tot în oraşul său natal, Eisleben.

În calitate de preot catolic, doctor în teologie şi profesor de exegeză la Universitatea din Wittenberg, el a scris lucrarea " Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum", în care a enunţat primele idei ale Reformei protestante, devenite foarte cunoscute sub numele de "Cele 95 de teze" după ce, pe 31 octombrie 1517, le-a afişat pe uşa bisericii din Wittenberg.

Aceste 95 de teze au devenit faimoase pentru că acestea contraziceau o serie de dogme ale Bisericii Catolice şi au declanşat în scurt timp un conflict ireconciliabil cu Papa de la Roma şi teologia oficială.

Perioada în care a trăit Luther a fost aceea în care tipărirea Bibliei şi a altor lucrări pe scară largă a devenit posibilă după introducerea tiparului de către un alt german, Johannes Guttenberg.

În cele "95 de Teze" publicate de Luther erau criticate documentat abuzurile Bisericii Catolice şi practica acesteia de a vinde "indulgenţe".

Într-adevăr, pentru a strânge fonduri în vderea construirii Bazilicii Sf.Petru de la Roma, Papa Leon al X-lea a aprobat vânzarea către credincioşi a unor indulgenţe prin care oferea, în schimbul unei sume de bani, anularea suferinţelor vremelnice datorate păcatului, care se iertau prin pocăinţă.

Top Videos of the Day

Luther şi-a atras mânia Papei, care l-a blamat pentru afirmaţia sa conform căreia "Indulgenţele sunt înşelătorii pioase... În faţa dreptăţii lui Dumnezeu, indulgenţele nu sunt de nici un folos celor care le câştigă pentru îndepărtarea pedepsei datorată păcatului lor real."

Papa a dispus ca Luther să se prezinte la Augsburg în faţa cardinalului Thomas Cajetan, iar acesta i-a cerut să-şi retracteze Tezele, însă a argumentat că le-ar putea retrage numai dacă i se va dovedi pe baza Bibliei, că el ar fi cel ce a greşit.

Pe 9 noiembrie 1518, Papa a condamnat scrierile lui Luther, iar în anul următor două comisii papale care le-au analizat le-au numit erezii, scandaloase şi ofensatoare pentru urechile pioase."

În 1520, Papa Leon e emis o Bulă papală care declara eretice scrierile lui Luther, dându-i totodată un răgaz de 4 luni pentru a le retracta.

Refuzul de a le retracta i-au atras lui Martin Luther din partea Bisericii Catolice, excomunicarea, Papa cerând totodată împăratului Carol al V-lea executarea lui Luther.

A scăpat de pedeapsă graţie ajutorului dat de principele elector al Saxoniei, Frederick al III-lea, care i-a oferit adăpost în castelul "Wartburg", lângă Eisenach, unde a stat ascuns sub pseudonimul "cavalerul George".

În această perioadă a tradus în limba germană Noul Testament. Traducerea Bibliei în germană a contribuit la crearea limbii germane supradialectale şi a stat la baza unei epoci noi în literatura modernă germană.

Traducerea Scripturilor în limbile naţionale ale popoarelor, propagate cu ajutorul tiparniţelor inventate de Guttenberg, au adus o nouă perspectivă pentru adevărul şi geniul creştin

Mişcarea reformistă din #Biserica Apuseană iniţiată de Luther, a început în scurt timp să ia şi caracterul unei mişcări politice care a condus la scindarea Bisericii Catolice, prin apariţia Bisericii Protestante.

Cu timpul, în cadrul Protestantismului au apărut diverse alte curente, între care cele mai răspândite sunt: Lutheranismul, Anabaptismul, Anglicanismul, Prezbiterianismul, dar şi culte neoprotestante cum ar fi adventismul, baptismul, penticostalismul, etc.

Putem concluziona, așadar, spunând că Reforma Protestantă a declanşat profunde schimbări poltice şi juridice în epocă. A fost pus în cauză rolul Bisericii care până atunci era principalul factor politic şi legislativ, deschizând porţile secularismului în societate. #Biblia #Credinta