Din ianuarie 1904 până în august 1914, de două ori pe lună, sub direcţia unui comitet de redacţie, la Cernăuţi a apărut revista literară ştiinţifică „Junimea Literară”, fondată de către tinerii intelectuali bucovineni Iancu I. Nistor şi George Tofan. Programul acestei reviste a fost publicat în primul număr al ei: „Dorinţa noastră cea mai vie de care suntem însufleţiţi la editarea acestei reviste, este ca să desfăşurăm în publicul românesc gustul pentru lucrări literare româneşti de valoare şi ca să facem ca ideile întrupate în ele să pătrundă în toate păturile sociale româneşti... Această revistă aspiră să devie centrul stabil în jurul căreia să se grupeze toţi literaţii din ţară care ar voi să contribuie la realizarea măreţei opere pe care ne-am propus-o.

Coloanele ei vor fi deschise lucrărilor literare în viers şi proză care prin conţinut şi formă vor fi potrivite să deştepte gustul publicului nostru pentru literatura românească şi să-i ofere totodată o distracţie plăcută în dulcea noastră limbă...”

Creaţia pe care a publicat timp de zece ani, adică până la izbucnirea primului război mondial, „Junimea literară” a fost discretă din punct de vedere valoric, căci revistei i-au lipsit propriu-zis gustul radical şi relieful major, apoi, prin ideile care le-a promovat, s-a făcut uşor anexabilă unor curente de gândire expuse mai pregnant în alte publicaţii, cum a fost, pentru primul deceniu al secolului al XX-lea, cel de la „Semănătorul”. În acea perioadă „Junimea literară” a admirat programul „Semănătorului”, iar respectul pentru Iorga a fost oarecum exagerat.

Top Videos of the Day

Dar, totuşi, „Junimea literară” nu s-a limitat la ideile „Semănătorului” şi ale lui Iorga, ci şi-a păstrat caracterul autonom şi a fost apropiată, prin program, de „Dacia literară”

Prima revistă literară bucovineană n-a fost o simplă publicaţie, privită astăzi ca o ambiţie de grup sau ca un orgoliu de provincie, căci la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea dialogul publicistic în spaţiul locuit de români a cunoscut o amploare şi o agitaţie fără precedent. Această publicaţie, care a renunţat la aură, la a se adresa doar unui cerc restrâns, devenind publică de-adevăratelea, coborând în stradă şi intrând în sat, unde avea de învins, spre a supravieţui, o concurenţă tot mai serioasă, avea, în paralel, şi misiunea de a-şi crea cititorul „Junimea literară” a fost una din manifestările şi una din căile prin care se realiza programul amplu şi complex de emancipare a românilor din Bucovina de la începutul secolului al XX-lea. Ea avea un program care nu viza atât perspectiva unei uniri politice a românilor, cât, cel puţin deocamdată, unirea culturală.