Măsuri de aşezare pe temeliile pravoslavniciei au fost luate şi în domeniul vieţii monastice. Astfel, la 1814, mitropolitul Gavriil a dispus ca în călugărie să fie primite doar persoanele înclinate să se dedice totalmente slujirii lui Dumnezeu. Egumenilor li s-a atras atenţia să supravegheze riguros asupra ordinii şi liniştii în mănăstiri, pentru a asigura călugărilor posibilitatea „să se depărteze de viaţa ispititoare şi să se îndeletnicească în dumnezeiasca slavoslovie şi în munca pentru folosul comun al lor şi al locaşului”. În 1819, arhiereul a emis o circulară prin care impunea în toate mănăstirile basarabene introducerea vieţii comune, interzicând stareţilor şi stareţelor să dispună de gospodărie separată de cea a mănăstirii, precum şi să „nu se îndeletnicească nici cu creşterea vitelor, nici cu munca câmpului, nici cu negustoria, deoarece toate acestea sunt oprite de pravilele monastice”.

La începutul anilor ’20 ai secolului al XIX-lea, în Basarabia funcţionau 12 mănăstiri (de călugări) şi 13 schituri (8 de maici şi 5 de călugări). În vederea introducerii regulilor monastice ruseşti, în fruntea multor mănăstiri basarabene au fost numiţi egumeni ruşi. Potrivit unor date, la începutul anilor ’50, din cele 11 mănăstiri de călugări existente, stareţi moldoveni erau numai în cinci, în celelalte şase fiind ruşi. În plus, cei trei blagocini însărcinaţi cu supravegherea acestor mănăstiri erau tot ruşi. Autorităţile considerau că egumenii „dintre ruşi au mai multă pricepere şi tragere de inimă pentru ocârmuirea şi învăţătura rusească şi că ei pot să fie mai nepărtinitori în supraveghere asupra fraţilor localnici şi pot avea mai puţină simpatie pentru unele obiceiuri locale”.

Top Videos of the Day

Administraţia ţaristă a considerat că mănăstirile trebuie să se implice în viaţa comunităţii şi să contribuie la acţiunile de caritate. Astfel, aziluri pentru copii orfani ai clericilor şi pentru copii din familii cu stare materială precară au funcţionat pe lângă mănăstirile din Hârbovăţ, Hârjăuca, Dobruşa, Curchi, Japca, precum şi pe lângă schiturile Răciula, Hirova şi Coşelăuca. Iar în anul 1907, de pildă, mănăstirile din Basarabia au participat la acţiunea de întrajutorare a persoanelor afectate de foamete în guberniile ruseşti. #Basarabia #Credinta #Religie