În primii trei ani de afirmare a noului stat, Constantin #hurmuzachi are de îndeplinit funcţii importante în Moldova. De pildă, după 24 ianuarie 1859 el este ministru al justiţiei (numit prin decretul din 8 martie 1859, emis de Al. I. Cuza) în guvernul Moldovei, condus de Ion Ghica. În anii 1860 şi 1861 este ales deputat în Adunarea legislativă, deţinând chiar funcţia de vicepreşedinte al ei. În ianuarie 1861 este din nou numit ministru de justiţie al Moldovei.

Un timp oarecare, sleit de frământările politice din ţară, se retrage la conacul din Dulceşti, ţinutul Roman, al cumnatului său Gheorghe Sturdza. Acolo, la Dulceşti, îl va vizita principele Carol, după urcarea sa pe tronul României.

În toamna anului 1867 este ales deputat în Camera legislativă din Bucureşti. Elaborează proiectul de lege privind concesiunea construirii căilor ferate în ţară.

În toamna anului 1868, îmbolnăvindu-se, este nevoit să se interneze într-un sanatoriu din Viena. Imediat după plecarea sa din Bucureşti, #Constantin Hurmuzachi este numit Prim-preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie a României. Nu apucă să ia în primire această funcţie, căci la 15 februarie 1869 se stinge din viaţă în capitala Austriei, de unde corpul său neînsufleţit este transportat în România, la Dulceşti, unde se stabilise prin căsătorie, cu Gheorghe Sturdza, sora lui, Eliza, pentru a fi înmormântat.

Constantin Hurmuzachi nu şi-a întemeiat în timpul vieţii, ca şi fraţii săi Eudoxiu şi Alecu, o familie. Întreaga energie şi-a dăruit-o, până la 1859, luptei pentru Unirea Principatelor.

Top Videos of the Day

Apoi s-a remarcat ca fruntaş al luptelor pentru drepturile istorice ale României, pentru constituirea guvernului reprezentativ, constituţional şi pentru dezvoltarea învăţământului şi culturii, ca om ce şi-a impus punctul de vedere în reformarea legislaţiei naţionale. Prin Constantin Hurmuzachi şi Bucovina şi-a adus contribuţia la făurirea statului unitar român şi independent. Căci nu întâmplător istoricul Ion Nistor a scris următoarele: „Constantin Hurmuzachi a fost cel mai mare talent politic, pe care Bucovina l-a dat Moldovei. Pe lângă numeroşii arhierei şi dascăli de toate categoriile, pe care românii bucovineni îi dădură fraţilor lor de peste Molna, vine şi persoana lui Constantin Hurmuzachi ca să încununeze prinosul nostru de energii şi talente”.