Prima monografie consacrată familiei de cărturari români din Bucovina a scris-o cu pasiune, pe baza studiilor şi articolelor anterioare, a materialelor de arhivă şi a operelor Hurmuzăcheştilor, cercetătorul sucevean Petru Rusşindilar. Lucrarea sa (230 pag.) – „Hurmuzăcheştii în viaţa culturală şi politică a Bucovinei”, apărută în 1995 la Editura „Glasul Bucovinei” din Iaşi, conţine o scurtă incursiune privind obârşia acestei familii, date bogate despre participarea fiilor boierului de la Cernauca la Revoluţia română din 1848-1849 din Bucovina, despre rolul acestora în proclamarea Bucovinei ca ducat autonom. Un capitol din această carte este intitulat „Constantin Hurmuzachi şi unirea Principatelor Române”, un altul – „Hurmuzăcheştii şi redobândirea autonomiei Bucovinei", iar în continuare „Gracchii României” sunt prezentaţi ca apostoli şi teoreticieni ai doctrinei naţionale.

Evident, activitatea lui Eudoxiu Hurmuzachi în calitate de ctitor al istoriografiei române moderne este tratată, foarte pe larg, într-un capitol special. Monografia lui Petru Rusşindilar este până în prezent cea mai completă şi cea mai documentată lucrare despre Hurmuzăcheşti şi aceştia cu întreaga lor activitate naţional-culturală şi ştiinţifică, sunt calificaţi ca precursori ai Marii Uniri de la 1918.

O lucrare, care a avut girul ştiinţific al unor mari personalităţi ca academicienii Vladimir Trebici, Ştefan Stefănescu şi Gh. Platon, este „Familia Hurmuzaki: între ideal şi realizare” a cernăuţeanului Ilie Luceac, apărută la Editura „Alexandru cel Bun” din Cernăuţi şi Editura „Augusta” din Timişoara în anul 2000. Această lucrare monografică, realizată după toate normele exigenţei ştiinţifice, are o structură, care cuprinde: I.

Top Videos of the Day

Cultura în Bucovina în cea de a doua jumătate a secolului al XlX-lea; II. Hurmuzăcheştii - făuritori de cultură românească modernă în Bucovina; III. Contribuţii cu privire la activitatea culturală a fraţilor Hurmuzachi; IV. Hurmuzăcheştii - dinastie culturală bucovineană de elită. Ea mai conţine o introducere, încheierea, bibliografia, anexe şi indicele de nume. Această lucrare se bazează în temei pe o bogată investigare a autorului în arhivele şi bibliotecile din România şi din regiunea Cernăuţi. Abundenţa materialului documentar şi spiritul critic al autorului au conturat împreună o lucrare ştiinţifică scrisă cu eleganţă, fervoare şi respect pentru scrierile existente pe această temă.

În planul elucidării unor probleme privind originea familiei Hurmuzachi, proprietăţile ei, gradele de rudenie cu alţi boieri şi mazili din Bucovina, acţiunile întreprinse întru apărarea românismului în Bucovina încă la începutul secolului al XIX-lea de către cel care abia la 1817 devenea stăpânul deplin al moşiei Cernauca este deosebit de interesantă cartea documentar-artistică „Tinereţea lui Doxachi Hurmuzachi” a autorului cernăuţean Dumitru Covalciuc, carte apărută în 2002 la Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor din Suceava.

În lucrarea de faţă se încearcă prezentarea unitară a vieţii şi activităţii tuturor urmaşilor boierului patriot Doxachi Hurmuzachi şi a soţiei sale Elena (Ilinca) - Constantin, Eudoxiu, Gheorghe, Alexandru (Alecu), Nicolae, Eufrosina şi Eliza. În ea se relevă că toţi Hurmuzăcheştii au făcut parte din pleiada acelor luptători, care au apărat românismul în Bucovina şi au întreţinut cu abnegaţie vie flacăra mişcării de eliberare naţională în timpul stăpânirii austriece. #istorie #familia hurmuzachi #Istoria Bucovinei