În ultimii 60 de ani au fost prea puţine şi prea incomplete cercetările privind #Istoria Bucovinei. Desigur, aceste cercetări n-au purtat un caracter sistematic, n-au fost aprofundate şi, de multe ori, nici n-au fost aşezate pe temeliile obiectivitătii ştiinţifice.

Abia în 1991 la Editura „Humanitas” din Bucureşti a apărut „Istoria Buco­vinei” a lui Ion Nistor (ediţie şi studiu bio-bibliografic de Stelian Neagoe), în care adevărul este respectat pe deplin, precum este respectat şi într-o amplă lucrare monografică – „Din istoria Bucovinei 1774 – 1862” a suceveanului Minai Iacobescu, lucrare ce a văzut lumina tiparului în 1993 la Editura Academiei Române.

O interesantă lucrare consacrată problematicii bucovinene a publicat în 2003 la Editura „Civitas” din Chişinău Constantin Ungureanu, întitulând-o „Bucovina în perioada stăpânirii austriece I774-I9I8”. O monografie, în care sunt reflectate multe evenimente din cea mai estică provincie a Imperiului Habsburgic este cea a tânărului istoric Ştefan Purici, originar din regiunea Cernăuţi, „Mişcarea naţională românească în #bucovina între anii 1775 – 1861”, tipărită la Editura „Hurmuzachi” din Suceava în 1998. Informaţii bogate conţine şi cartea „Partidele politice româneşti din Bucovina I862-I9I2” a lui Ioan Cocuz, directorul Muzeului Bucovinei din Suceava, apărută în 2003 în fosta Cetate de Scaun a Moldovei medievale. La acestea se mai adaugă şi preţioasa carte a bucureşteanului Mircea Grigoroviţă „Din istoria colonizării Bucovinei”, scoasă în 1995 la Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.

Top Videos of the Day

Bucureşti.

Dacă în România şi în Republica Moldova au apărut în ultimul deceniu lucrări monografice şi studii mai ample consacrate problematicii bucovinene, ca o dovadă a creşterii interesului faţă de Bucovina, la Cernăuţi asemenea lucrări încă n-au văzut lumina tiparului în întreaga perioadă postbelică (în limba română şi scrise de români), fiindcă acolo nici nu există un centru de cercetare şi valorificare a trecutului istoric al neamului românesc din Bucovina. Sub egida Societăţii Culturale „Arboroasa” funcţionează, din 1992, Institutul obştesc de istorie „Dimitrie Onciul”, care şi-a avut şi îşi are publicaţiile sale - revistele „Mioriţa”, „Codrul Cosminului”, „De la Nistru pan’ la Tisa”, almanahul cultural-literar „Ţara Fagilor”, paginile cărora găzduiesc în permanenţă numeroase articole şi studii de istorie a românilor din spaţiul carpato-nistrean,, acestea fiind în temei semnate de Dumitru Covalciuc, coordonatorul numitului institut, Florea Şapcă, Ion Popescu, Petre Grior etc.