Vă prezentăm scrisoarea trimisă de Iuliu Maniu  și publicată în ziarul Curentul din data de  9 aprilie 1928:

"Sâmbătă a avut loc la Chişinău o şedinţă a comitetului regional national-tărănist din #Basarabia, sub preşedinţia d-lui Pan. Halippa şi în prezenta d-lui Virgil Madgearu, delegatal Centrului, d. Th. Iacobescu fiind raportorul organizării participării la Alba Iulia şi al chestiunii serbării Unirii Basarabiei.

Se ştie că national-tărăniştii au hotărât să se abţină de la serbările guvernului, Unirea urmând să fie sărbătorită de către comitetul provincial, în şedinţa de mâine, în care se va citi şi următoarea scrisoare, adresată de d. Iuliu Maniu,d-lui Pan. Halippa :

D-lui Pantelimon Halippa fost Ministru, fost Preşedinte al Sfatului Ţarii

CHIŞINĂU

Scumpe Domnule Preşedinte,

În ziua de 9 Aprilie se împlinesc zece ani de la unirea Basarabiei cu România.

De mai bine de un veac, provincia de la răsărit a lui Ştefan cel Mare zăcea sub stăpânirea rusească. O mană de oameni vrednici, cu riscul libertăţii şi cu primejdiavieţii lor pregăteau în taina sufletul Basarabiei, pentru zilele cari trebuiau să vie.               

In cele mai tragice momente al războiului nostru, când jertfele vechiului Regat păreau zadarnice,când Ardealul şi Banatul nu puteau încă sa prevadă destinul istoric apropiat, când Bucovina era încă un câmp de luptă, se alipea la trupul mutilat de duşman al țării mame, pământul scump al Basarabiei.

La 9 Aprilie 1918 cei 86 de deputaţi ai Sfatului Ţării, cari într'o solemnă hotărâre făceau gestul istoric al Unirei, aduceau Ţării vechi cea mai nobilă mângâierea suferinţelor ei şi Basarabiei speranţele unui viitor mai luminos.

Să fie în veci cinstită amintirea tuturor acelora, cari la 9 Aprilie 1918 au răspuns chemării sufletului românesc de pretutindeni, pro- clamând în fata lumii hotărârea poporului român din Basarabia, de a trai de veci unit în aceiaş tară, făcând pe harta Europei însangerate cea dintâi schimbare geografică, prin care se manifesta dorinţa de viață liberă a unei populaţii îndelung oprimate.

DvS. care aţi făcut o revoluţie pentru a determina alipirea Basarabiei la patria mumă, veţi găsi în românii din vechiul Regat, Ardeal, Banat şi Bucovina, un sprijin frăţesc. Ei vor lupta şi vor suferi împreunăcu dvs. ca să puteţi binecuvânta gândul românesc de #Unire, atunci când împreună vom înstăpâni viaţa de stat naţională şi socială pe care afi visat-o. Guvernarea vitregă şi umilitoare de astăzi vă împiedică şi pe voi să luaţi parte la serbările jubiliare oficiale şi astfel nu puteţi şterge lacrimile pe care ar trebuisă v-o dea o serbare vrednică de, măreţia faptului ce aţi săvârşit prin Unire. Cu atâtmai mult impreuna cu noi — trebue să ridicaţi altar în sufletul  vostru amintirii zilelor mari din cari va răsări cu siguranţă fericirea de mâine a Basarabiei  și a întregei noastre ţări.

Generaţia Unirii a pus in clădirea României Mari tot cea avut mai scump,  şi-a pus cele mai nobile visuri, cel mai curat şi mai eroic curaj, cea mai neclintită hotărîre; şi-a jertfit pe câmpurile de luptă  copiii cei mai buni, şi-a trimis la adunările naţionale de unire bărbaţii cei mai vrednici.

O tară capabilă de atâtea sacrificii şi care a dat dovadă de atâta tărie morală merită să trăiască și va trăi.  

In numele Partidului National-Ţărănesc, care reprezintă astăzi voinţa Ţării întregi, aduc omagiile mele tuturoracelora. cari au luptat pentru unirea Basarabiei cu România, îmi închin cele mai scumpe gânduri propăsirei acestei Provincii. […]

 Primiţi vă rog,scumpe domnule Preşedinte,încredinţarea sentimentelor mele de sinceră afecţiune.

Preşedintele Partidului National-Ţarănesc

(ss) IULIU MANIU

Scrisoarea aceasta este menită să înlăture pe viitor orişice răstălmăciri a atitudinii partidului naţional-taranesc față de serbările liberale ale Unirii Basarabiei."

Ziarul Curentul, 9 aprilie 1928.  #Chisinau