„Scrisoare către Alex(t)andra"/ "Lettre pour Alex(t)andra", volum bilingv apărut în 2014 la editura Armonii Culturale din Adjud, este a doua carte a tânărului poet gălăţean Sebastian Golomoz. Debutul său editorial s-a produs în anul 2012 prin publicarea volumului de versuri "Un romantic incurabil" care conţine şi poezii scrise de autor în limba spaniolă, în franceză, respectiv în italiană.

Ab initio, remarcăm că „Scrisoare către Alex(t)andra” este o veritabilă declaraţie de dragoste scrisă sub cheie. Putem afirma că aceasta îl are ca expeditor pe Alex(t)andru (pentru cei care nu ştiu, Alexandru este cel de-al doilea prenume al poetului) şi ca destinatar pe Alex(t)andra, un reuşit joc de cuvinte caracteristic autorului, ce subliniază contrastul dintre aparenţe şi esenţe.

La o primă lectură a poeziei care dă titlul volumului, un cititor neavizat ar putea considera că aceasta i-ar fi dedicată de către poet iubitei sale sau fiinţei de care este îndrăgostit.

În ceea ce ne priveşte, receptând inteligenta poetului "Te prefaci că spui adevărul / Te las să crezi că m-ai convins" ("Rondelul prefăcuţilor"), sensibilitatea sa "Inima mea e o pasăre în zborul / Concupiscent pe tărâmul inocentei" ("Inima mea e ca o pasăre") şi spiritual ludic, dual al zodiei peşti "Poţi oare să nu te îndrăgosteşti / De-notul-fluture al unor peşti?" ("Întrebări retorice"), intuim că Alex(t)andra este doar un nume frumos ambalat (exteriorul) sub care se ascunde "arma" în faţa căreia romanticul poet e vulnerabil, condiţia-sine-qua-non a idealului său feminin şi anume, frumuseţea sufletească, tandreţea (interiorul).

Top Videos of the Day

Întreaga carte-sufletul poetului deschis cu o tulburătoare sinceritate, îmbracă forma unui imens buchet de sentimente albe cu fundiţă roz.

În primul capitol, pe lângă emoţia inefabilă a versului clasic şi a romantismului rar întâlnit în zilele noastre, nu putem trece cu vederea amprenta originalităţii lui Sebastian Golomoz, relevată printr-o analiză aproape exhaustivă a celor 12 semne zodiacale. Autorul fiind cunoscător al acestei ştiinţe controversate-astrologia, reuşeşte să sintetizeze trăsăturile specifice fiecărui nativ într-o armonie lirică.

Capitolul al II-lea este un omagiu adus celor doi titani ai poeziei clasice, sonetul şi rondelul, în care se evidenţiază art poetica, "În numele lui Eros am devenit un bard/sensibil şi romantic, mănunchi de poezii" ("Doar tu ştii").

Capitolul al III-lea denotă măsura talentului autorului, multe din poemele în vers alb putând deveni antologice. În acest sens, consemnăm, nu fără efort, câteva fragmente: "Astăzi, am redevenit eu / i-am trântit uşa în nas tristeţii" ("Prizonierul iubirii"), "Scoate şampania de la rece şi / propune un toast în cinstea / incurabilului visător care / zboară prin labirinturile dorinţelor" ("Contract pe durată nedeterminată"), "Visarea e ca mersul pe bicicletă / Odată învăţată, nu se uită niciodată" ("Inima mea e o pasăre").

Prin ofranda jertfită pe altarul iubirii, sinceritatea dezarmantă şi capacitatea de a îmbina inocenţa cu înţelepciunea, volumul lui Sebastian Golomoz nu ar trebui să lipsească de pe raftul bibliotecii niciunui suflet iubitor de frumos. #Google #Iubire #Galati