La iniţiativa şi prin grija Regelui Carol I în anul 1910, la Constanţa, demarau lucrările pentru construirea unei moschei, primul astfel de edificiu de cult de pe teritoriul patriei noastre.

La Constanţa era deja o Mahmudie (o geamie veche de secol XIX ce purta numele sultanului Mahmud, probabil şi ctitorul său) dar comunitatea musulmană din Dobrogea era tot mai numeroasă şi importantă, iar înţelepciunea Regelui Carol I plănuia nu numai să-i reunească teritorial pe toţi românii în limitele unui stat unitar, ci să-i unească pe români între ei, indiferent de limbă, etnie ori #Religie, scop declarat al primului Rege al României. 

Există şi voci care susţin că ctitorirea mahmudiei de la Constanţa ar fi fost făcută de Hafiz Mehmed Paşa în 1823, pe perioada protectoratului rus şi ar fi fost pusă sub protecţia sultanului Mahmud, poziţi împărtăşită şi de Muftiatul musulman din România.

Pe locul acestei mahmudii, care avea nevoie de raparaţii capitale daorită ruperii legăturilor cu Imperiul Otoman impusă de protectoratul rusesc asupra celor două principate româneşti şi, apoi, a Războiului de Independenţă, Regele Carol a reclădit pe ruinele ei o nouă şi monumentală moschee, în apropierea portului Constanţa, moschee inaugurată în anul 1913 chiar în prezenţa Regelui Carol I. Noua moschee a fost ridicată după proiectul arhitectului Gogu Constantinescu. #Statul Islamic