Paternitatea Apocalipsei lui Ioan a fost mereu disputată, viziunea tradiţională, care este cea mai comună, susţinând că Apostolul Ioan a scris această carte, în timp ce era exilat în Patmos, în timpul domniei lui Domiţian.

De asemenea, interpretările acestui text au stârnit, de-a lungul timpului, numeroase controverse. Cea mai cunoscută interpretare este cea dată de futurişti, care consideră că profeţiile Apocalipsei lui Ioan se referă la viitor, la perioada de dinaintea celei de-a doua veniri a lui Isus. Interpretările futuriştilor susţin că va exista o răpire la cer a celor vii şi o înviere a celor morţi. Părerea lor este că va urma o perioadă de şapte ani, care se va numi vremea încercărilor, perioadă în care creştinii vor fi persecutaţi.

Aici se pot delimita alte trei tipuri de interpretări cu privire la momentul răpirii la cer. Dispensaţionaliştii cred ca momentul în care creştinii vor fi ridicaţi la cer va fi înaintea vremii încercării, pentru a-L întâmpina pe Isus. Mediotribulaţioniştii consideră că ultimii trei ani şi jumătate vor reprezenta "Marea Încercare", iar creştinii vor fi ridicaţi la cer la mijlocul vremii încercării, în timp ce posttribulaţioniştii susţin, conform viziunii Bisericii primare, că răpirea la cer se va face după vremea încercării.

Un punct de vedere pe care toate cele trei viziuni îl au în comun este acela că, la sfârşitul vremii încercării, toţi creştinii se vor întoarce împreună cu Hristos. O altă semnificaţie a Apocalipsei lui Ioan este aceea că vremea încercării va începe cu momentul în care Israelul va semna cu Antihristul un tratat de pace pe o perioadă de şapte ani şi că acest Antihrist va fi, de fapt, un conducător al Imperiului Roman, care va reînvia.

Top Videos of the Day

Există o serie de interpretări şi în cazul capitolului 20 al Apocalipsei, "Mileniul". Premilenialismul consideră că, după ce va coborî Isus pe Pământ şi îl va lega pe Satana, va domni o mie de ani, alegându-şi Ierusalimul drept capitală a regatului Său. Amilenialismul, care este viziunea tradiţională a Bisericii Catolice, este de părere că mia de ani este o exprimare figurată, iar postmilenialismul consideră că Hristos se va întoarce după o mie de ani, timp în care lumea va deveni creştină.

Din punctul de vedere al ortodoxismului, Apocalipsa lui Ioan descrie atât evenimentele contemporane, cât şi profeţii despre viitor. Cartea reprezintă un avertisment la adresa oamenilor, iar ei trebuie să fie pregătiţi spiritual în orice clipă pentru întoarcerea lui Isus. De asemenea, Biserica Ortodoxă mai consideră că acest moment nu va putea fi prezis de niciun muritor. #Mister #Religie