Foarte des, mai ales în mediul rural, unde oamenii au mai puţin acces la cultură şi se hrănesc de cele mai multe ori din credinţe şi prejudecăţi, auzim că religia catolică şi cea ortodoxă sunt două religii absolut diferite şi că adevăratul Dumnezeu este cel despre care te-a învăţat religia ta.

Puţină lume cunoaşte însă că aceste două religii au avut cândva un numitor comun, au respectat aceleaşi canoane şi s-au închinat aceluiaşi Dumnezeu. Istoria din spatele lor stă martoră la drumul parcurs împreună şi la faptul că ele nu sunt percepute astăzi ca fiind două credinţe diferite din cauza slăvirii a doi Dumnezei diferiţi, ci din cauza faptului că, de-a lungul timpului, oamenii au fost cei care le-au abătut tot mai mult de la drumul lor comun.

Creştinismul a apărut pentru prima oară în Ierusalim, la începutul secolului I e.n. Dezvoltându-se rapid, s-a ajuns ca în cadrul acestei religii să se delimiteze trei mari zone: Orientul Mijlociu, Europa Apuseană şi Europa Răsăriteană. Orientul Mijlociu destrămându-se rapid, au rămas numai celelalte două zone, care, deşi închinându-se aceluiaşi Dumnezeu, au avut mai mereu o relaţie conflictuală. #Biserica Apuseană a adoptat dogma "Filioque", fapt care a declanşat reacţii din partea Bisericii Răsăritene, fiind considerată o erezie. Spre deosebire de ortodoxism, care credea că Sfântul Duh purcede de la Tatăl şi este trimis pe pământ prin Fiu, catolicismul considera că Duhul Sfânt purcede atât de la Tată, cât şi de la Fiu, susţinându-şi această afirmaţie cu Evanghelia lui Ioan, 10.30, în care Isus spunea: "Eu şi Tatăl una suntem".

Top Videos of the Day

Prin urmare, hotărârea de a modifica unele cuvinte din Crezul niceoconstantinopolitan este luată o dată cu Sinodul din Toledo, din anul 589.

Un alt aspect important care a dus la separarea celor două Biserici a fost practicarea isihasmului în Biserica Răsăriteană. Isihasmul constă în repetarea unei rugăciuni corelate cu ritmul respiraţiei şi a fost declarat erezie de către Biserica Apuseană. După cum se vede, nici de această dată nu a fost vorba de o schimbare radicală în concepţiile Bisericii Răsăritene, ci, pur şi simplu,de o practică diferită de rugăciune.

Al treilea aspect important care a dus la Marea Schismă din 1054 a fost apariţia iconoclasmului în Biserica Răsăriteană, începând cu anul 717. Împăratul Leon al III-lea Isauricul ajunge la concluzia că pictarea unei divinităţi pe care nu a văzut-o nimeni constituie o erezie şi astfel s-a început distrugerea icoanelor. Biserica Apuseană, care era iconodulă (cinstea icoanele), a declarat la rândul ei că era o erezie distrugerea lor.

Din cauza acestor conflicte şi a faptului că o biserică era acuzată de cealaltă ca fiind eretică şi viceversa, s-a ajuns în anul 1054 la Marea Schismă, prin care se separau cele două Biserici, Biserica Apuseană fiind condusă de un Papă iar Biserica Răsăriteană de către Patriarhul Constantinopolului. De aici, treptat, s-a ajuns la o şi mai mare diferenţiere între catolicism şi ortodoxism.

Aspectele care delimitează Biserica Ortodoxă de cea Catolică sunt numeroase, însă aceste probleme nu au existat mereu. Creştinismul a luat naştere ca o #Religie unică şi numai pe parcursul dezvoltării lui s-a produs această ramificaţie. Cert este că atât catolicismul, cât şi ortodoxismul au aceeaşi credinţă-mamă: creştinismul. Iar existenţa unei religii nu trebuie să o excludă pe cealaltă, după cum nici un adevăr nu trebuie neapărat să îl excludă pe celălalt. #Credinta