Oraşul Sibiu este considerat unul dintre cele mai frumoase şi mai bine conservate oraşe istorice din România şi chiar din Europa, având un patrimoniu arhitectural care se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 101 ha. Oferta turistică a oraşului este extrem de bogată, datorită în principal faptului că cetatea medievală a Sibiului păstrează încă spiritul şi atmosfera vremurilor feudale.

Prima menţiune documentară referitoare la oraşul de pe râul Cibin este atribuită datei de 20 decembrie 1191. De abia în anul 1366, Sibiul devine oraş (civitas), iar fortificaţiile se extind, cuprinzând, până la sfârşitul secolului al XV-lea, atât oraşul de sus (cartier preferat al patriciatului oraşului), cât şi oraşul de jos.

Astăzi, din vechile fortificaţii (sec.XIV-XVI) au rămas câteva bastioane, mai multe turnuri şi câteva fragmente de ziduri, cum sunt: zidul cu arce (1357-1366) din Pasajul Scărilor, zidul de apărare (incinta a III-a, sec. XIV-XIX), turnurile Pulberăriei (1485), Pielarilor (1485), Archebuzierilor (sec. XIV-XVI), Olarilor (sec. XIV-XVIII), Bărbierilor (sec.XIV-XIX), Turnul Sfatului (sec.XV), Turnul de apărare al porţii (1366), bastioanele Gros (1540), Haller (1556), Soldisch (1627).

Alături de reminiscenţele fortificaţiilor, ansamblul urban mai cuprinde:

- clădiri ecleziastice: Biserica evanghelică (sec. XIII-XV), Biserica Spitalului (1292), Biserica

Minoriţilor (sec.XIII), Biserica Ursulinelor (1479), Biserica romano-catolică (1733) etc.

- clădiri laice: Casa artelor (1370), casa Thomas Altemberger (1491), casa Haller (sec.XVI),

Casa Reissen (sec.XVI), Palatul Brukenthal (sec. XVIII) etc.

Sibiul este un oraş care adăposteşte atât elemente ale artei vechi cât şi ale celei noi. Aici au loc numeroase festivaluri de muzică, dar şi expoziţii, destinate atât locuitorilor săi, dar mai ales turiştilor (aproximativ 2 milioane anual). Din aceste considerente, Sibiul este perceput ca fiind un oraş al artei şi culturii, datorită tradiţiilor seculare şi patrimoniului cultural-artistic pe care oraşul, dar şi zona din mărginime, îl deţine. #Turism #Mister