Cetatea Sighişoarei se remarcă prin multitudinea de clădiri cu caracter istoric, care, indiferent de transformările intervenite de-a lungul timpului, îşi păstrează în bună măsură caracterul iniţial. Atmosfera medievală a cetăţii Sighişoara este conferită de aspectul străzilor înguste, dar şi de arhitectura turnurilor bine conservate şi de vechile biserici.

Oraşul Sighişoara este atestat documentar în anul 1280. Denumirea românească actuală - Sighişoara - apare înscrisă într-un document emis de Vlad Ţepeş, în secolul al XV-lea. Nucleul oraşului l-a constituit o cetate de refugiu, aflată pe actualul platou al Dealului Cetăţii.

Centura de fortificaţii (ridicată în secolele XIV-XV), constând dintr-un zid lung de 930 m şi 14 turnuri, a cuprins de la început un oraş-cetate al meşteşugarilor organizaţi în bresle.

Cel mai important monument al cetăţii este Turnul cu Ceas. El reprezintă expresia a patru stiluri arhitectonice: la bază prezintă două ganguri boltite aparţinând vechiului turn scund de poartă din secolul al XIII-lea, construit în stilul romanic târziu (sau gotic timpuriu), peste care au fost ridicate cele patru etaje de zidărie masivă cu deschideri mici, specific gotice. La etajul al cincilea, structura gotică este întreruptă de loggia, care sugerează stilul renascentist, ce face legătura, pe verticală, cu acoperişul baroc, ce dublează practic înălţimea turnului.

Arhitectura gotică tradiţională s-a mai păstrat doar la câteva construcţii civile.

Top Videos of the Day

În cetate şi în Oraşul de Jos au mai fost găsite ancadramente gotice vechi în clădirea din strada Şcolii nr.7 şi în clădirea din Piaţa Herman Oberth nr. 26. În general, elementele de arhitectură gotică ce au permis o coborâre a datării în secolele al XIV-lea - al XV-lea au fost bolţile semicilindrice din piatră de râu de la nivelul pereţilor unor clădiri (Casa Vlad Dracul, de exemplu). În cetate, mai există trei clădiri civile cu arhitectură gotică târzie sau din perioada Renaşterii: Casa gotică (Str. Cojocarilor, nr. 3-5), Casa cu Cerb, casa din strada Tâmplarilor nr. 24. Dintre acestea, cea care şi-a păstrat cel mai bine faţada veche este Casa cu Cerb.

Valoarea de unicat a ansamblului de arhitectură medievală în care sunt incluse atât cetatea cât şi Oraşul de Jos a început să fie conştientizată încă din secolul al XIX-lea, când localnicii protestau împotriva demolării fostei mănăstiri dominicane şi a Turnului Dogarilor - singurul monument rămas intact din secolul al XIII-lea.

Sighişoara este considerată a fi cea mai frumoasă cetate locuită din Europa. Monumentele arhitecturale de o frumuseţe rară, care amintesc de perioada medievală, reprezintă o mărturie vie a locuirii seculare a cetăţii. Păstrarea ei în condiţii bune demonstrează dorinţa sighişorenilor de a conserva şi perpetua valorile culturale şi spirituale ale zonei. #Turism #Mister #Muzeu