Dovada faptului că multe dintre evenimentele importante din religia creștină sunt de origine păgână este faptul că asemănările dintre aceste două religii sunt foarte izbitoare. Nu putem spune că religia păgână se inspira din religia creștină pentru ca evenimentele din religia păgână datează de mai bine de 4500 de ani pe când evenimentele din religia creștină nu au mai mult de 2015 ani.

Conform sursei efemeride.ro în Grecia se vorbea despre Dionysos care era născut pe data de 25 decembrie dintr-o fecioară la fel ca și Iisus. El era demunit Alfa și Omega fiind un învățător care înfăptuia miracole în drumul în care își propovăduia religia. Dionysos a înfăptuit minuni precum schimbarea apei în vin la fel ca și #Iisus la nunta din Cana Galilei. Ca și Iisus și acesta a înviat după moartea sa.

O alta asemănare o găsim între viața lui Iisus și Krishna care se naște în lipsa uniunii sexuale. El se naște prin transmisie mentală de la mintea tatălui pe nume Vasudeva și pântecele mamei pe nume Devaki. Amandoi au fost trimiși din rai pe pământ pentru a salva lumea fiind numiți ,,fiul zeului suprem". În fiecare dintre aceste religii există o Trinitate, iar ei erau a doua persoană. La nașterea lor amândoi au fost vizitați de magi călăuziți de o stea.

Îngerii îi avertizează pe parinți în abele cazuri că șeful triburilor dorește să le ucidă copii iar aceștia fug din localitate. Iosif și Maria fug în Muturea, iar Vasudeva și Devaki fug în Muthura. Atât Iisus cât și Krishna au parte de o ultimă cină dinaintea morții lor, iar după trei zile de la moarte, învie.

În Persia se vorbea despre un mântuitor pe nume Mithra care la fel și el ca Iisus s-a născut pe 25 decembrie dintr-o fecioară. Acesta avea 12 apostoli iar după moartea și îngroparea lui a înviat a-III-a zi. Ziua adorată de Mithra era duminica ca și în cazul lui Iisus pentru care duminica era zi de sărbatoare. #Religie

Un alt personaj care pare a fi un alt măntuitor mai puțin cunoscut este Attis din Phrygia care la fel ca și restul s-a născut dintro fecioară la data de 25 decembrie. La fel ca și în cazul celorlalte religii a fost crucificat iar după moartea acestuia a fost pus în mormânt urmând să învie după trei zile.