Cărarea Împărăţiei este lucrarea de căpătâi a părintelui #Arsenie Boca, o lucrare extrem de voluminoasă şi care a fost scrisă de marele duhovnic din dorinţa de a-i ajuta pe oamenii simplii să se apropie cât mai mult de Dumnezeu.

Zian Boca s-a născut pe 29 septembrie 1910 în satul Vaţa de Sus din judeţul Hunedoara, din părinţii Iosif şi Cristina. Acesta s-a născut într-o familie simplă de ţărani şi foarte credincioasă. A făcut şcoala acasă, liceul la Brad şi, datorită dezvăluirii unei inteligenţe sclipitoare şi a unei rigurozităţi a vieţii, a fost trimis la Institutul Teologic din Sibiu în 1929. Aici se dovedeşte un student de elită, care intră în atenţia mitropolitului Nicolae Bălan.

În 1933 îşi ia licenţa în teologie şi este trimis de mitropolitul Bălan la Institutul de Belle-Arte din capitală, pentru a-şi desăvârşi aptitudinile artistice, fiind un impresionant pictor şi un duios cântăreţ la flaut. 

La Bucureşti îl cunoaşte pe Dumitru Stăniloae, care făcea eforturi să traducă şi să editeze Filocalia, aşa că Zian Boca realizează grafica primelor patru volume, ce vor apărea la Sibiu. În anul 1939 face un pelerinaj la Sfântul Munte Athos, după care este tuns în monahism la întoarcerea în ţară şi primeşte numele Arsenie. Doi ani mai târziu, în 1942 este numit stareţ al mânăstirii Sâmbăta de Sus până în anul 1948. În acest an este arestat şi torturat de către securitate, iar după eliberare mintropolitul Nicolae Bălan decide să-l trimită pe plaiurile natale, numindu-l stareţ al mânăstirii #Prislop, care era părăginită şi distrusă.

Top Videos of the Day

În 1950  mânăstirea Prislop devine mânăstire de maici, iar Arsenie Boca este numit duhovnicul mânăstirii. În 1951 este ridicat din nou de Securitate.

 În 1959 mânăstirea Prislop este desfinţată de către autorităţile comuniste iar lui Arsenie Boca i se interzice să ma slujească. Se angajează la atelierele Patriarhiei, iar din 1968 începe pictarea bisericii Drăgănescu, fiind pensionat. Arsenie Boca îşi deschide şi un atelier de pictură la Aşezământul monahal de la Sinaia, unde se şi stinge din viaţă pe 28 noiembrie 1989, fiind înmormântat la 4 decembrie la mânăstirea Prislop.

A scris doar câteva cărţi, opera sa de căpătâi fiind considerată lucrarea Cărarea Împărăţiei, publicată în anul 2006 la Deva şi care devine rapid una dintre cele mai vândute cărţi româneşti.