Moştenirea culturală a oraşului de pe Someşul Mic este una de excepţie, ea reflectându-se în numărul mare de obiective turistice cu valoare istorică importantă. Numărul mare de personalităţi istorice, dar şi multitudinea de evenimente istorice sunt prezente în viaţa comunităţii locale prin numărul mare de monumente istorice prezente în oraş.

În acest sens, cel mai important reper îl constituie ansamblul urban fortificat al oraşului, din care au mai supravieţuit până astăzi: fragmente din zidul de apărare (sec.XV-XVII), bastioane (Bastionul Croitorilor, 1629; Bastionul Postăvarilor, sec. XV; Bastionul Cizmarilor, sec. XV), turnuri (Turnul Pompierilor, Turnul zidarilor) etc.

Importanţa cultural-istorică a oraşului este dată şi de edificiile ecleziastice, printre care se numără: Catedrala romano-catolică Sfântul Mihail (sec. XIV-XV), construită în stil gotic, cu un turn de 80 m înălţime, ridicat în sec. XIX în stil neogotic, cu remarcabile picturi murale de factură gotică din sec. XV, cu un portal din 1528 sculptat în stilul Renaşterii germane şi un amvon cu sculpturi baroce executat în 1740; #Biserica Reformată, ctitorită în sec.XIV de Matia Corvinul, refăcută în sec.XVII, păstrează un amvon ce datează din sec. XVII, iar în faţa bisericii se află statuia ecvestră a Sf. Gheorghe omorând balaurul, operă din 1733 a sculptorilor Martin şi Gheorghe din Cluj. Printre obiectivele istorice de arhitectură civilă se numără case şi palate precum: Casa în care se presupune că s-a născut Matia Corvinul (sec.

Top Videos of the Day

XV), cu refaceri în sec.XVII, cu elemente de trecere de la stilul gotic la Renaştere; Casa principelui Transilvaniei Bocskay Istvan (sec.XVI), cu refaceri în sec. XIX; Palatul Banffy, construit în sec.XVIII; Palatul Teleky, construit în sec.XVIII etc.

Toate aceste monumente istorice constituie, aşadar, elemente ale ansamblului urban fortificat al municipiului Cluj-Napoca. Acesta, în totalitatea sa, reprezintă imaginea cu care oraşul se identifică în mediul turistic, fapt pentru care buna conservare şi promovare a patrimoniului local ar trebui să se regăsească printre obiectivele de maxim interes ale autorităţilor locale, dar şi a celor centrale. #Turism #Mister