În şedinţa  de lucrul al Sfântului Sinod al Biserici Ortodoxe Române din data de 29.09.2014, ierarhii Biserici au hotărât ca anul 2015 să fie declarat „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii“.

Decizia comemorării Sfântului Ioan Gura de Aur (anii 347-407) a avut în vedere faptul că, prin viaţa şi activitatea sa, Ioan Chrysostom (devenit ulterior „Gură de Aur”) s-a dovedit a fi un apărător al dreptei credinţe, un învăţător al pocăinţei şi al smereniei, un luminător al familiei creştine şi un protector al vieţii monahale, nu în ultimul rând, un promotor al actelor de caritate. Bun orator, studiind dreptul şi chiar practicând această meserie o perioadă de timp, preotul Ioan a predicat nu numai în bisericile din Constantinopol, ci şi din toată provincia Antiohiei, atrăgându-şi numeroşi susţinători, dar şi mulţi duşmani, care nu puteau suporta tonul dur, tranşant şi neiertător al predicilor sale. De asemenea, acesta a elaborat şi o Sf. Liturghie ce îi poartă numele. Alături de liturghia sa, Biserica Ortodoxă mai utilizează şi alte două Sfinte Liturghii: cea a Sf. Vasile cel Mare (anii 329-379) şi cea a Sf. Grigore cel Mare (anii 540-604), cel supranumit „părintele” calendarului Gregorian. În România, calandrul Gregorian a fost adoptat pe 1 aprilie 1919, devenind 14 aprilie. Acest calendar, a fost introdus mai înainte în anul 1590 în Transilvania, iar în Bucovina în anul 1773. Calendarul Gregorian este utilizat şi în Grecia din anul 1924.

Revenind la alegerea anului 2015 ca an de sărbătorire a Sf. Ioan Gură de Aur, ar mai trebui precizat că acesta a fost în permanenţă preocupat de cunoaşterea adevărurilor creştine şi mărturisirea lor în faţa ereziilor vremii. Pe lângă activitatea pastorală, Sfântul Ioan Gură de Aur a lăsat Bisericii o impresionantă operă: 18 volume în prestigioasa ediţie Migne, care cuprinde omilii, opere dogmatico-polemice, apologetice, ascetice, educativ-morale şi o bogată corespondenţă, de aici şi apelativul care a dăinuit peste veacuri „ Gură de Aur “.

#Google