Cartea își propune să schimbe perspectiva asupra gândirii, după cum ne putem da seama încă din titlu. De asemenea, este încurajată creativitatea și nevoia omului de lărgire a propriului orizont. Autorul prezintă gândirea laterală, oferind o serie de definiții, făcând totodată o paralelă cu gândirea tradițională.

Ce este totuși gândirea laterală? Este o completare necesară a gândirii logice și este folosită pentru găsirea ideilor noi și gestionarea acestora. Totodată, este o atitudine generală a minții. Autorul prezintă pe larg și o paralelă între gândirea laterală care este caracterizată prin crearea și dezvoltarea modelelor conceptuale (modul de aranjare a informațiilor în minte) și gândirea verticală care reprezintă modul tradițional de a gândi.

Cartea îl încurajează pe cititor să înțeleagă comportamentul minții și modul în care aceasta funcționează și poate fi dezvoltată. Cu toate acestea, ambele moduri de gândire sunt eficiente și necesare.

Din punct de vedere structural, Edward de Bono împarte fiecare capitol în două părți: prima cuprinzând un material informativ, teoria propriu-zisă, iar în cea de-a doua parte cititorul este antrenat într-o serie de aplicații practice pe baza informațiilor citite anterior. Astfel, sesiunile practice sunt o completare necesară în care problemele și exercițiile propuse de autor ajută la o mai bună înțelegere a conceptelor definite. De asemenea, deoarece acest tip de gândire nu este încurajat în instituțiile de învățământ, autorul introduce și o serie de aspecte pedagogice. Acest lucru le va veni în ajutor cadrelor didactice care doresc să introducă în metoda lor pedagogică și un astfel de procedeu de dezvoltare a minții.

Top Videos of the Day

Aceasta nu este o carte pe care să o poți citi în timp ce te deplasezi cu mijloacele de transport în comun sau în sălile de așteptare, este o carte care necesită timp și uneori să fie recitită. Anumite aspecte sunt reluate în mai multe capitole, datorită complexității conceptului ilustrat și pentru o înțelegere mai în profunzime. #Educatie