Pe siteul Guvernului a apărut hotărârea care stipulează modul în care va fi organizat #Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Vezi mai jos textul hotărârii:

Art. 1. – (1) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare M.R.P., este organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul București, Bulevardul Primăverii nr. 22, sector 1. M.R.P. își poate desfășura activitatea și în alte sedii, achiziționate, închiriate, deținute ori utilizate în orice altă modalitate prevăzută de lege, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) M.R.P.

elaborează/aplică politica statului român în domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni și acționează pentru întărirea legăturilor cu aceștia și pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului ai cărui rezidenți sunt.

(3) M.R.P. elaborează, în consultare cu alte ministere și autorități publice, strategia multianuală privind relația cu românii de pretutindeni, metodologia de acordare a finanțărilor nerambursabile, precum și alte documente de politici publice necesare desfășurării activității sale, aprofundării cooperării interinstituționale și aplicării unei abordări unitare la nivelul Guvernului României în ceea ce privește relațiile cu românii de peste hotare și facilitarea integrării comunităților românești în societățile – gazdă.

Top Videos of the Day

Art. 2. Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, M.R.P. exercită următoarele funcții: a) de strategie, prin care urmărește elaborarea și aplicarea Programului de guvernare în domeniul său de activitate;

b) de reglementare, prin care asigură elaborarea cadrului normativ și de politici publice privind relația cu românii de pretutindeni;

c) de reprezentare pe plan intern/ extern în domeniul său de activitate;

d) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea, controlul aplicării/ respectării reglementărilor legale din domeniul său de activitate și a celor privind organizarea și funcționarea instituțiilor care își desfășoară activitatea în subordinea sa;

e) de coordonare, la nivelul Guvernului, a activității de implementare a obiectivelor privitoare la relația cu românii de pretutindeni;

f) de administrare, prin care asigură administrarea patrimoniului său, potrivit dispozițiilor legale.

Vezi aici documentul complet care legiferează modul în care va funcționa Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.

Poate te interesează și:

Theresa May va anunța astăzi ruperea totală de Uniunea Vamală și Piața Unică Europeană

Dragnea taie bugetul SRI, SIE și Administrației Preziențiale cu 20%

#Diaspora #Romani de pretutindeni