Scopul actului normativ îl constituie asigurarea cadrului legislativ necesar organizării şi funcționării Ministerului Turismului, prin stabilirea unor măsuri corespunzătoare de modificare, respectiv abrogare a unor acte normative. Organizarea se realizeaza prin preluarea structurilor Autorităţii Naţionale pentru Turism şi prin preluarea structurii de specialitate din domeniul turismului dimensionata la un numar de 6 posturi de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, respectiv a unui numar de posturi vacante aferent Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor – 22 posturi, Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului – 10 posturi, Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – 2 posturi si Oficiului de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala – 1 post.

#Ministerul Turismului va funcționa ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniile de competenta în concordanță cu cerințele economiei de piață şi pentru stimularea inițiativei operatorilor economici. Astfel este necesar ca în cadrul Ministerului Turismului sa se organizeze şi să funcţioneze structuri organizatorice, in vederea exercitarii atributiilor proprii si indeplinirii funcțiilor de strategie, promovare, cercetare, sinteză, reglementare, marketing intern şi extern, autorizare şi control în domeniul turismului. Hotararea de Guvern include prezentarea atributiilor ministerului, in conformitate cu domeniile de competenta proprii, rezultate in urma reorganizarii, in conformitate cu cadrul legal de reglementare.

Top Videos of the Day

In materia infiintarii structurilor, se respecta dispozitiile legale incidente, acestea definindu-se in raport de obiectivele stabilite prin Programul de guvernare 2017 -2020.

Personalul incadrat in cadrul structurilor se preia in conditiile legii. In ceea ce priveste natura acestuia, personalul preluat va fi incadrat pe functii publice sau contractuale. La edificarea structurii organizatorice s-a avut în vedere eficientizarea activităţii, în concordanţă cu obiectivul de întărire a capacităţii instituţionale a structurilor din administraţia publică centrală şi cu prevederile Programului de guvernare 2017-2020, dar şi atribuţiile obligatorii stabilite prin acte normative în sarcina autorităților publice centrale. Astfel, structura organizatorică propusă se realizează cu respectarea prevederilor art. 107 alin. (1) şi ale art. 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, noua structură de minister presupune organizarea în cadrul acesteia a structurilor specifice funcționării în conformitate cu prevederile legale incidente organizării şi funcționării unităților administrației publice centrale.

Vezi aici actul normativ complet. #Guvern