Au trecut deja câțiva ani de la adoptarea noilor coduri, Penal și cel de Procedură Penală, ca atare haideți să vedem care este realitatea privind unele din noile instrumente aflate la dispoziția sistemului judiciar din România.

Arestul la domiciliu este o măsură nou instituită și care încă de la adopție a fost foarte solicitată de către invinuiți/inculpați pentru a înlocuii arestul într-o unitate specializată.

De la sine este clar că va fi preferat un asemenea regim de a sta la domiciliu, cu toate inconvenientele măsurii decât să stai în arest, ori unde ar fi el și cât de bune ar fi condițiile oferite acolo.

De reținut că efectele juridice sunt aceleași, bine-nțeles cu precizarea că această măsură nu se poate dispune pentru toate genurile de infracțiuni.

Care este durata și ce obligații are inculpatul?

Măsura se dispune de către judecătorul de drepturi și libertăți, de cel de la camera preliminară sau de judecătorul care are cauza pe rol, spre soluționare.

Se poade dispune pentru o perioadă de cel mult 30 zile, dar poate fi prelungită în funcție de ceea ce apreciază instanța.

Principalele obligații ale inculpatului sunt de a nu părăsii imobilul în care execută arestul și de a se prezenta în fața organului de urmărire penală ori de cîte ori acesta consideră necesar. De asemenea îi este interzis, după caz, să ia legătura cu partea vătămată, martori ori alte persoane participanți în procesul penal, dar și cu rude ori alte persoane care nu locuiesc de obicei împreună cu inculpatul.

În anumite situații, inculatul poate părăsii domiciliul cu informarea unității de poliție care efectuează supravegherea ori cu aprobarea judecătorului competent, pentru a merge de exemplu la muncă, la cursuri de învățământ ori la activități care îl pot ajuta să se întrețină.

Top Videos of the Day

Parcă nu seamănă cu arestul propriu-zis.

Dar ce este mai interesant, este cum se exercită supravegherea de către poliție a modului în care se execută arestul la domiciliu, sub sancțiunea revocării acestei măsuri dacă se încalcă termenii și înlocuirea cu măsura arestului într-o unitate specializată.

Poliția este cea care exercită supravegherea. Cum o face?

Legea prevede că polițistul verifică PERIODIC prin vizite la domiciliu sau prin mijloace tehnice specifice.

Vizitele se efectuează la orice oră fără acceptul celui arestat sau a persoanelor care locuiesc în același imobil.

Dar ce spuneți despre supravegherea prin mijloace tehnice? În multe state există acele brățări electronice de supraveghere prin GPS.

Poliția nu are asemenea mijloace tehnice. Sunt sau nu sunt de trebuință? Sunt necesare, eficiente? Pe această temă sunt și vor fi permanent comentarii și puncte de vedere diferite.

Dacă se are în vedere faptul că este în interesul inculpatului de a beneficia de avantajele arestului la domiciliu, nu s-ar mai impune supravegherea.

Dar în realitate lucrurile nu stau așa.

Cel puțin din punct de vedere al celerității actului de justiție se impune exercitarea supravegherii. Influențarea martorilor, a părții vătămate, ascunderea de probe și de ce nu, chiar sustragerea de la urmărire prin părăsirea localității sau a țării, nu sunt decât elemente de îngreunare a administrării probatoriului și a tragerii la răspundere a celor vinovați.

Nu se poate intra în subconșientul inculpaților, nu se poate prevedea ce vor face sub presiunea unui proces penal ori a tuturor efectelor acestuia, de aceea apreciem că se impune exercitarea verificării modului în care se execută arestul al domiciliu.

Adevărata problemă a exercitării acestei noi atribuții pentru poliție o constituie nu percepția și atitudinea inculpaților, cât lipsa de personal, a specializării acestora pentru asemenea sarcini și nu în ultimul rând inexistența instrumentelor și mijloacelor aflate la dispoziție în acest scop.