Indiferent cum s-ar numi și cine ar fi, ori ar vrea unii sau alții, Președintele în exercițiu al României poate fi suspendat din funcție doar în condițiile legii, Baza legală o constituie prevederile art. 95 din Constituția României. Astfel, în alineatul unu din articolul menționat se prevede că: ”În cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției, președintele României poate fi suspendat din funcție de Camera deputaților și de Senat, în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor, după consultarea Curții Constituționale”.

Trebuie subliniat că faptele care i se impută Președintelui trebuie să fie grave, de natură să încalce Constituția României.

Asupra acestei situații trebuie să se pronunțe Curtea Constituțională, singura abilitată în speță. Revine astfel un rol determinant acestei instituții în stabilirea gravității faptelor. Această stare de fapt poate influența oarecum sau chiar poate conduce la justificarea votului care se va da în ședința comună a celor două camere ale Parlamentului. Există astfel și o marjă destul de mare de subiectivism politic în contextul în care totuși decizia suspendării este la îndemâna deputaților și senatorilor, care prin votul dat determină un demers juridic statuat totuși în condițiile arătate. Condiția majorității voturilor pentru decizia de suspendare impune totodată ca reprezentanții aleși în #Parlament în diversitate să voteze în aceeași sesiune de vot. Vot care să se raporteze la interesele de grup și naționale de la vremea respectivă.

Top Videos of the Day

De asemenea trebuie subliniat că faptele imputate ca fiind grave în sarcina Președintelui trebuie să fie clar de natură a încalcă Constituția țării, justificându-se astfel demersul de suspendare.

Cine face propunerea de suspendare

Potrivit prevederilor din alineatul doi din același articol, propunerea de suspendare din funcție a Președintelui poate fi inițiată de cel puțin o treime din numărul deputaților și senatorilor. Nu se face nicio precizare cu privire la structura ori proveniența expresă de la ce grupuri parlamentare trebuie să fie cei care solicită declanșarea procedurii de suspendare a Președintelui. Singura condițiie este cea legată de numărul acestora. Respectiv o treime de deputați și senatori conform legii fără a se delimita căți din fiecare cameră în parte.

Dacă în ședința comună a celor două camere ale Parlamentului României s-a votat pentru suspendarea Președintelui României de către majoritatea senatorilor și deputaților Constituția prevede ca în termen de 30 de zile să se organizeze un referendum pentru demiterea Președintelui.

Legea din nou nu face nicio precizare privind apartenența celor care au votat în favoarea suspendării. Nu se fac referiri la reprezentarea din cele două camere ale Parlamentului și nici la cea referitoare la grupurile parlamentare. Condiția obligatorie fiind ceea a îndeplinirii numărului de voturi pro, respectiv majoritate. De aici comuniunea de interese dacă vreți care ar justifica demersul respectiv.

Cine exercită interimatul

Potrivit prevederilor art. 98 din Constituția României dacă Președintele este suspendat din funcție interimatul se asigură, în ordine, de președintele Senatului sau președintele Camerei Deputaților.

Trebuie adăugat faptul că, pe durata interimatului funcției prezidențiale cel care asigură prerogativele nu poate exercita toate atribuțiile funcției. Astfel, nu poate adresa mesaje Parlamentului cu privire la principalele probleme politice ale națiunii, nu poate proceda la dizolvarea Parlamentului și nici să inițieze referendum popular - atribuții statuate prin prevederile art. 88 - 90 din Constituția României. Aceste limitări expres prevăzute de lege au menirea de a nu împieta în niciun fel asupra întregului parcurs al procesului de suspendare din funcție a Președintelui.

Este clar, Președintele României poate fi suspendat, doar în condițiile legii. Situația în sine nu lasă loc de interpretări. Legea este lege și trebuie respectată de toți. #Educatie