În articolele anterioare am prezentat modul în care a fost jefuit bugetul public al Poliției Locale Sector 1 București, prin diferite contracte fictive sau trucate în baza cărora s-au încasat șpăgi imense de către șefi ai Poliției Locale Sector 1. Mai mult am întrebat public cum au scăpat de pedepse șefii Poliției Locale din acea perioadă, mai ales că procurorii DNA au dovedit în mod clar că aproape toate contractele semnate de aceștia au fost ori trucate ori fictive.

Răspunsul este unul de-a dreptul incredibil. Chiar dacă în anul 2016 DNA a constatat că contractele pentru ridicări de mașini au fost date cu dedicație și în baza lor s-au încasat șpăgi imense, în anul 2011, Conducerea Poliției Locale Sector 1 a fost denunțată la Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române de către inspectorii ANRMAP.

Vezi mai jos sesizarea făcută în urma căreia nu s-a întâmplat nimic:

“La data de 14.01.2011 a fost înregistrată la Secretariatul Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române lucrarea penală m. P/IAl 0.008/20 11 ca urmare a adresei transmise de către ANRMAP privind verificarea modului de atribuire a contractelor de ridicare, transport şi depozitare a autovehiculelor , sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice (vol,fila 1).

În baza prerogativelor stabilite de lege, ANRMAP a transmis instituţiei noastre in vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun, mai multe rapoarte de control încheiate Ia autorităţile publice ce au încheiat contracte de genul celor susmenţionate, printre care şi raportul de control înregistrat sub nr.

Top Videos of the Day

104811 0590/2010 ca urmare a procedurilor de supraveghere efectuate la Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 Bucureşti(vol.l ,filele 20).

Din conţinutul actului control rezultă că, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.416/31.10.2008, s-a aprobat desemnarea, în urma deruIării procedurilor legale, a operatorului economic privat în vederea realizării operaţiunilor de " ridicare, transport, depozitare şi deblocare/eliberare a vehiculelor/remorci/oI' staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din sectorul 1 ", prin hotărâre aprobându-se şi caietul de Sarcini aferent procedurii de atribuire)responsabilitatea derulării procedurii de achiziţie publică şi desemnării ofertei câştigătoare revenindu-i autorităţii contractante-Direcţia Generală Poliţie Comunitară Sector] (vo1.1 ,fila 3.

Referitor la modul de organizare şi derulare a procedurii de licitaţie deschisei pentru desemnarea operatorului autorizat să desfăşoare activităţile de "ridicare,transport) depozitare, pază şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentur pe domeniul public,carosabil,trotuare şi spaţii verzi", ANRMAP a constatat autoritatea contractantă nu a întocmit documente justificative privind estimarea valorii contractului, nu a respectat termenul minim legal referitor la publicarea anunţului participare şi a stabilit unele criterii atribuire în baza unui algoritm calcul definit neclar şi ambiguu (voI.

1 filele 4-6).Totodată, actul control menţionează faptul membrii comisiei de evaluare din cadrul autorităţii contractante aveau obligaţia de a declara ca inadmisibilă oferta depusă de operatorul economic SC TANSAUTO SA Bucureşti ca urmare a nerealizărÎi uneia din cerinţele de califIcare impuse, respectiv îndeplinirea în ultimii 3 ani a minim 3 contracte care au avut ca obiect manipularea şi depozitarea de autoturisme sau alte bunuri a căror valoare minimă totală să fie de 4.200.000 RON, fără TV A(vol.l ,filele 6-8). „

Vezi mai jos cum procurorii DNA au constatat în anul 2016 că același contract a fost făcut cu dedicație și că în baza lui se încasau șpăgi imense. Dar nici unul din cei care au semnat acest contract nu a fost încă tras la răspundere.

Declarații la DNA: Așa se luau șpăgile pentru mașinile ridicate la Poliția Locală

Declarații bombă la DNA. Angajații Poliției Locale Sector 1 recunosc tot

#Politie #Coruptie