Vineri în București, în Piața Universității, la Fântânile arteziene, a continuat campania de strângere a semnăturilor de declanșare a unui referendum național pentru revizuirea actualei legi fundamentale a statului român. Este ultima încercare din acest an pentru strângerea a 500.000 de semnături, realizată de Mișcarea Pentru Constituția Cetățenilor prin Comitetul de Inițiativă Pentru Constituția Cetățenilor condus de economistul doctor Cojocaru Constantin. Campania se va închia în 11 ianuarie 2017.

Proiectul de revizuire a actualei constituții a fost formulat în 25 mai 2016 în baza prevederilor legii 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni, republicată.

Proiectul fost depus la Parlamentul României de către împuternicitul comitetului de inițiativă cu Adresa înregistrată la Consiliul Legislativ sub nr. R879 din 30.05.2016.

Inițiativa legislativă a fost publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.523/12.VII.2016.

Motivele acestei inițiative legislative au fost:

1. Constituția României din 8 decembrie 1991 adoptată prin referendum național, revizuită în 18-19 decembrie 2003 prin referendum național s-a dovedit necorespunzătoare pentru aspirațiile poporului român.

2. Constituția actuală a facilitat deposedarea poporului român de avuția națională și de șansa de a prospera într-o țară liberă, independentă.

3. Starea actuală dezastruoasă a societății române a fost determinată de compoziția, structura și funcționarea defectuoasă Constituției din 1991 revizuită în 2003.

Top Videos of the Day

Această constituție  a definit greșit raportul între  popor și stat, a definit greșit atribuțiile diferitelor componente ale statului precum și raporturile dintre acestea. Prin intermediul acstei constituții statul român postpucist a scăpat de sub controlul poporului român. întrând sub controlul mafiei politice și financiare creată prin procesul deposedării antinaționale numit privatizare.

4. În ciuda faptului că actuala constituție a României prevede încă de la Articolul 1 că România este stat democratic, în realitate poporul român a fost deposedat de puterea politică de către puciștii din decembrie 1989 care au structurat și subordonat statul român interesului lor. Uzurpatorii puterii politice a poporului român au folosit statul român pentru acapararea capitalului acumulat de români până în 1989. În prezent statul român este un stat oligarhic, un stat al minorității îmbogățite fraudulos. #ANAF #Coruptie