Noul Statut al Elevului a fost aprobat, astfel că din această toamnă vom avea reguli noi în școlile din România. Ceea ce părea de neconceput acum câțiva ani, a fost consfințit printr-un act, lăudat deopotrivă de #Ministerul Educației și reprezentanții elevilor. Astfel, pe scurt, elevii vor putea din această toamnă să ceară socoteală dascălilor pentru calificativele și notele obținute, dar și să folosească telefonul mobil în timpul orelor de curs.

Una dintre cele mai importante prevederi din #Statutul Elevului este cea referitoare la dreptul elevilor de a contesta notele primite la lucrările scrise. Aceștia vor putea, în prima fază, să ceară explicații verbale dascălului referitor la calificativul obținut, în decurs de cinci zile de la aflarea acestuia.

În cazul în care nu este mulțumit de explicații, el se poate adresa în scris conducerii instituției de învățământ. Aceasta, alături de lucrarea la care se face referire va fi analizată de doi dascăli ce nu predau la clasa respectivă, iar media notelor celor doi va reprezenta nota finală, ce va fi trecută în catalog

Tot potrivit noului Statut, profesorii au obligația să informeze elevii asupra notelor obținute înainte ca acestea să fie trecute în catalog și nu au dreptul să-i oblige pe elevi să participe la concursuri și olimpiade școlare.

Conform noilor prevederi, la finalul fiecărui semestru elevii vor completa, anonim, un chestionar în care vor trebui să-și exprime părerea despre profesorii care predau la clasă. Acesta este menit spre a îmbunătăți activitatea dascălilor. 

În timpul orelor de curs, profesorii nu vor mai putea să se folosească de absențe ca mijloc de coerciție, ci doar dacă elevul absentează în mod real de la oră.

Top Videos of the Day

O altă prevedere nouă se referă la faptul că elevii nu pot fi deposedați de bunurile personale atâta timp cât nu atentează la viața sau siguranța colegilor sau a dascălilor. Astfel, aceștia vor putea folosi în timpul orelor de curs telefoanele mobile, cu acordul cadrului didactic și doar în scop educațional sau situații de urgență.

În cazul în care elevul primește o sancțiune, acesta va avea dreptul să se apere. Conform noului Statut, este interzisă mustrarea acestuia în fața clasei sau pentru evenimente care s-au întâmplat în afara școlii. Elevii vor avea timp de opt săptămâni posibilitatea de a-și corecta comportamentul pentru a preveni scăderea notei la purtare. Aceștia nu vor mai fi trimiși acasă pentru că nu respectă un anumit cod vestimentar sau pentru că nu poartă uniforma.

Începând din toamna acestui an, conform noului act, toate deciziile la nivelul instituțiilor de învățământ vor trebui luate doar după consultarea elevilor sau a repreyentanților acestora, după cum scrie Gândul.

În contrapartidă, obligațiile elevilor prevăzute în noul Statut nu diferă cu nimic de cele pe care le aveau și până acum, astfel că ei vor fi în continuare obligați să participe la cursuri, să aibă asupra lor carnetul de note, să folosească manualele școlare gratuite și să le înapoieze la finalul anului în stare bună. #Scoala