Astăzi întreaga creştinătate trăieşte cel mai frumos moment pământean al său. Dacă până acum toate sărbătorile sunt prefigurare, această Sărbătoare a sărbătorilor este chiar trăirea, finalitatea mesajului creştin.

Învierea nu este numai sărbătoarea păcii şi a luminii, ci este o sărbătoare a viitorului, a vieţii ce va să fie, a liniştii Raiului şi a bucuriei ce izvorăşte din iubirea persoanelor Sfintei Treimi, a iubirii divine. De aceea sărbătoarea este perfect surprinsă de către un sfând rus, Serafim de Sarov, care subliniază caracterul de bucurie, de veselie al acestei sărbători, căreia îi adaugă şi caracterul perpetuu.

Căci Învierea are început dar nu are sfârşit, dăinuind odată cu veacurile şi cu Dumnezeu.

Şi, mai presus de toate, Învierea este sărbătoarea iertării, care izvorăşte din iubire, căci cel ce iubeşte şi iartă, iar măsura iubirii este dată chiar de puterea de a ierta a unei persoane. Aşa cum se şi încheie Slujba Învierii, cu îndemnul clar ca unii pe alţii să ne îmbrăţişăm şi să iertăm toate pentru Înviere pentru a putea, astfel, să cântăm cu toată dragostea Hristos a Înviat!

Sărbătoarea este şi una profund comunitară, adică dezvoltă nespus orice comunitate, orice naţiune, orice adunare sau grup de oameni, căci cele două virtuţi ce înconjoară sărbătoarea, bucuria, iubirea şi iertarea, nu fac altceva decât să dezvolte comunitatea, să întărească legăturile dintre persoanele din comunitate, prin iubire şi iertare înlăturându-se orice vulnerabilitate a acestora, făcând comunitatea mai trainică, mai unită şi mai închegată.

Top Videos of the Day

Alături de sărbătoarea Rusaliilor, Învierea este şi o sărbătoare a harului divin, a acelei energii care ţine toate în viaţă şi în rânduiala prin care Dumnezeu le-a creat şi le-a dat-o încă de la facerea lumii. Şi pentru că, fără har, fără energia divină, nu poate fi vorba nici de iertare, nici de iubire. Dar tocmai aici este măreţia acestei sărbători, căci văzând atâta iubire, jertfă şi ierare în jur, plecând de la Însuşi Iisus Hristos, mielul ce S-a jertfit şi a Înviat şi până la fiecare dintre noi care, cu lumini în mână şi zâmbete pe faţă, răspund peste tot cu Hristos a Înviat, cu săruturi şi îmbrăţişări, aşa cum este caracteristic pentru cea mai mare sărbătoare a creştinilor.

Şi pentru noi, românii, de acasă sau din lumea largă, sărbătoarea aceasta este una a bucuriei dar şi a fiinţei noastre naţionale, căci românul s-a născut creştin, tocmai de aceea această sărbătoare este şi ea cea mai iubită şi cea mai aşteptată la români, reuşind să aducă pacea şi liniştea asupra caselor, satelor şi oraşelor noastre.

Este momentul în care familiile se reunesc, fie în jurul meselor, fie în gânduri, cu urări de bine şi gânduri frumoase, aducând lumină pentru a lumina casa şi familia, pentru a lumina viitorul însuşi al fiinţei noastre naţionale, crezând cu tărie căci românul în veac nu piere. Nimic nu este mai căutat şi dorit de oameni, de românii simplii decât lumina de Înviere şi o bucată de Paşti, tocmai pentru a se înscrie cu tot ceea ce este necesar în tiparul celei mai iubite sărbători.

Hristos a Înviat! #Romani de pretutindeni #Credinta #Biserica