Curtea Constituţională a României a declarat, ieri, articolul 453 litera f) ca fiind neconstituţional, fapt pentru care inculpaţii condamnaţi definitiv pe baza unor probe realizate de SRI nu mai au cum să ceară revizuirea sentinţei, aşa cum apăruseră temerile după ce CCR acceptase ca neconstituţional o parte a unui articol din Noul Cod de procedură penală.

De altfel, odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Penal şi a Noului Cod de procedură penală a fost instituită în instanţe instituţia Camerei Preliminare, unde un judecător, procurorul şi avocaţii apărării analizează rechizitoriul şi invocă excepţii, asupra cărora judecătorul trebuie să se pronunţe.

Doar după ce judecătorul de cameră preliminară a declarat ca "legal" rechizitoriul, doarul merge în instanţă şi are loc judecarea pe fond a acestuia. 

Mai mult, avocaţii pot face apel la decizia de admitere/respingere a excepţiilor invocate de către judecătorul de cameră preliminară, astfel că un complet tot de cameră preliminară de la o instanţă de apel, vor analiza şi se vor pronunţa asupra acestor aspecte, după care sentinţa devine definitivă şi executorie.