Sindicatul Învățământului Preuniveristar (SIP) Galați a organizat, la mijlocul lunii ianuarie, o dezbatere publică pe marginea noilor planuri cadru pentru învățământul gimnazial, la care au venit invitați din mai multe județe, dar și de la nivel național. Cele trei variante au fost publicate pe site-ul Institutului de Științe ale Educației și au stat în dezbatere preț de mai bine de o lună.

Toți actorii participanți, profesori, elevi, părinți, directori, au considerat că avem de-a face cu unul dintre primii și cei mai importanți pași în reforma educației.

Elevii au pornit discuțiile de la ideea că planurile cadru nu se mai pliază pe cerințele actuale ale societății.

Ei vor o schimbare care să includă mai multă practică, accentuând faptul că în prezent sunt condiții precare pentru realizarea experiențelor, experimentelor, în general a laturilor practice a unor discipline, inclusiv în domeniul IT, vital pentru viitorul lor. De asemenea, elevii consideră că în prezent se pune foarte mult accent pe informare și mai puțin pe formare, așa că ar trebui pus accentul mai mult pe înțelegerea cunoștințelor acumulate, pe principiul „să învățăm cum să învățăm”. În plus, elevii consideră că pot petrece mai mult timp la școală dacă cel puțin o parte dintre disciplinele studiate ar fi evaluate prin calificative, și ne referim aici la desen, muzică, educație fizică, religie sau educație pentru sănătate. În fine, elevii au mai militat pentru ca la ora de educație fizică să se pună accentul și pe sporturile de echipă.

Top Videos of the Day

Per-ansamblu, părinții cred că este extrem de importantă resursa umană, atât cea care va realiza reforma cât și cea care o va implementa. Și pentru că a venit vorba despre reformă, să spunem că majoritatea părinților prezenți la dezbaterea publică de la Galați crede că aceasta nu poate fi făcută fără o investiție în baza materială (laboratoare, ateliere, săli de sport cu dotări moderne). Reforma trebuie să țină cont de evoluția societății și a pieței muncii, de nevoile de dezvoltare personală și profesională a elevilor. În fine, părinții au cerut la unison ca reforma să ia în calcul și problema temelor elevilor, care ar trebui făcute la școală, în condiții optime, dar și eliminarea disciplinei socio-umane în forma prezentată în noile planuri cadru.

Așa cum era normal, la dezbateri au participat și profesori, dar și directori de unități școlare. O propunere interesantă a venit din partea unui director, care a spus că la toate cele trei variante, pentru religie ar trebui alocate 0,5 ore pe săptămână, iar diferența de 0,5 să fie dată educației etice sau istoriei religiilor.

Profesorii , directorii  dar și elevii  și părinții susțin  introducerea la toate nivelurile a educației pentru sănătate, așa cum există în toate țările civilizate. O altă propunere vizează flexibilizarea planurilor cadru, astfel încât acestea să răspundă nevoilor individuale și aptitudinilor elevilor, inclusiv prin reorganizarea colectivelor, permițând astfel apariția învățământului modular.

În fine, trebuie să vorbim și despre opiniile SIP Galați, inițiatorii acestor dezbateri. În primul rând, aceștia cred că momentul ales pentru lansarea dezbaterii publice a fost destul de nepotrivit deoarece a cuprins întreaga perioadă a sărbătorilor de iarnă, ceea ce face ca timpul destinat dezbaterilor să fie insuficient și să lase impresia unei superficialități în tratarea acestei etape foarte importante.

De asemenea, sindicaliștii au constatat că timpul alocat este insuficient pentru a avea  consultări cu elevi, părinți, profesori, directori și apoi cu cele patru categorii reunite. Pentru a avea o oglindă reală (nemanipulată) a învățământului românesc, aceste dezbateri trebuie regândite, pentru ca în timp să își dovedească utilitatea în realizarea reformei.

Toți participanții au ajuns la concluzia că dezbaterea pe marginea reformei din învățământ este abia la început și că ne propunem să fim parte activă  a acestui demers complex numit reforma sistemului de educație. #Scoala #Educatie #Minister