Cancelaria premierului a demarat un amplu proces de debiroctatizare a administraţiei publice româneşti printr-o campanie de identificare a actelor inutile solicitate de Stat.

Cristian Ghinea, unul dintre cancelari, a anunţat chiar şi pe contul de socializare că se va ocupa de partea cu persoane fizice dar că, proiectul, are în vedere şi simplificarea birocraţiei şi pentru persoane juridice şi că discuţiile se poartă deja de ceva vreme în cadrul Cancelariei premierului.

Situaţiile în care, pentru un simplu act, aveţi de mers jumătate de oraş pentru a plăti trei taxe şi a sta la trei cozi, sunt de toţi ştiute. Ba la Direcţia de Impozite şi Taxe a Primăriei, ba la CEC sau la Trezorerie, ori alte asemenea plăţi, fără ca, de fapt, Statul să câştige ceva din aceste deplasări

Ei, întru-un interviu pentru ziarul Profit, Dragoş Tudorache, şeful Cancelariei prim ministrului, a anunţat că tocmai aceste situaţii frustrante şi fără logică se doresc eliminate din viaţa cetăţenilor.

Membrii Cancelariei fac acum un set de hârtii suspectibile de inutilitate după care Cancelaria va depune în cosultare publică oportunitatea menţinerii sau eliminării fiecăreia dintre ele, desigur cei care participă la acea consultare putând să evidenţieze şi alte acte inutile pentru acest fapt.

Eu dau un singur exemplu. Pentru a ţi se elibera un buletin/carte de identitate ţi se cer de Direcţia de Evidenţă a Persoanei certificatele de naştere şi de căsătorie eliberate tot de ele. Păi, aceste lucruri ar trebui eliminate, iar evidenţa populaţiei să-şi verifice singură baza de date. Sau, persoanele fizice care nu au contract de muncă, dar plătesc la FNUASS (asigurările de sănătate) trebuie să meargă cu o adeverinţă de la Fisc la Casa de Sănătate pentru a-şi dovedi calitatea de asigurat. Păi, nu mai bine ar comunica instituţiile între ele?

Tudorache spune că şi în cadrul aceloraşi instituţii ale administraţii publice de multe ori numărul de hârtii este inutil şi ar putea fi redus.

Top Videos of the Day

Cea mai bună soluţie ar fi informatizarea, dar este, la ora actuală, o soluţie nesigură, căci Statul Român nu a dovedit până acum că poate realiza şi întreţine un sistem informatic funcţional şi în parametrii. Degeaba am decide informatizarea administraţiei şi posibilitatea de a depune decalraţii şi alte acte online dacă, spre exemplu, sistemul informatic al instituţiei nu este funcţional! Cam cum păţim azi cu cardul de sănătate: l-am introdus obligatoriu, dar sistemul cade într-una, astfel că, de multe ori, serviciile medicale nu pot fi decontate cu Casa de Asigurări, căci sistemul nu a putut citi cardul asiguratului, fiind nefuncţional. Adică degeaba pot da eu o declaraţie online, dacă atunci când vreau să o trimit instituţia publică respectivă nu o poate primi căci... sistemul informatic este căzut.

Aşa că, până va descoperi şi Statul Român secretul unei informatizări eficiente - căci România este una dintre ţările cu cea mai bună viteză de internet din Europa! - rămâne ca măcar hârtiile scrise cerute prin tot felul de dosare să fie cât mai puţine şi mai uşor de obţinut.

#legislatie #Guvern