Sute de dosare zac prin birourile judecătorilor de mai bine de zece ani, multe dintre ele fiind chiar mai vechi de 15 ani iar unele dintre ele, puține e drept, depășesc 18, ba chiar și 20 de ani de când așteaptă să se facă dreptate.

Inspecția Judiciară a dat recent publicității un raport privind dosarele mai vechi de 10 ani de pe rolul curților de apel și al instanțelor subordonate și de pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Raportul relevă grave probleme cu privire la celeritatea procesului de judecată, concluzionându-se că este afectat chiar și dreptul la o judecată echitabilă a părților.

Concret în primul semestru din anul 2015 pe rolul instanțelor se aflau 225 de dosare cu o vechime mai mare de 10 ani de la înscrierea dosarului pe rolul instanțelor.

Cifrele prezentate de către Inspecția Judiciară Consiliului Superior al Magistraturii relevă că în primul semestru aI anului 2015 intanțele aveau pe rolul lor spre soluționare un număr 192 dosare cu o vechime între 10 - 15 ani, iar alte 29 de dosare, cu o vechime între 15 - 20 de ani, așteptau soluționarea. Și mai grav, erau chiar și 4 dosare cu o vechime de peste 20 de ani! Cifrele arată foarte clar indiferența cu care instanțele de judecată realizează actul de judecată. Deși din anul 2012 Inspecția Judiciară monitorizează și redactează rapoarte și sugestii instanțelor pe această temă, inspectorii IJ au constatat în anii următori că acele complete de judecată nu țin defel cont de recomandările date și că nu au în vedere celeritatea soluționării acestor dosare.

Și inspectorii judiciari au dat și exemple care demonstrază clar dezinteresul completelor investite cu soluționarea acestor dosare.

Top Videos of the Day

Inspecția Judiciară a recomandat acestor complete, pentru o rezolvare mai rapidă, să dea termene în dosare și în perioada vacanței judecătorești, o perioadă de "3 luni de zile, de regulă, din fiecare an calendaristic, cauzele nu sunt instrumentate; or, în raport de durata procedurilor, s-ar fi putut dispune măsuri administrative ca aceste dosare, deşi nu se încadrează expres în categoria cauzelor urgente care se judecă în timpul vacanţei judecătoreşti, să parcurgă cel puţin un termen de judecată în respectiva perioadă" explică inspectorii IJ în raport.

O altă problemă care este invocată cu privire la aceste întârzieri, este schimbarea completului de judecată, generată de cele mai multe ori de transferările judecătorilor, noul complet având şi el nevoie de timp pentru a se pune la punct cu dosarul, mai ales că tot inspectorii au sesizat că de la dosare lipsesc fişele judiciare, care ar face studierea dosarului mai facilă, apoi sunt invocate cererile de strămutare pentru întârzierea dosarelor dar vina este pasată şi structurilor auxiliare (experţi, evaluatori, etc) care ar depune cu mare întârziere lucrările de specialitate cerute de către instanţă.

Consiliul Superior al Magistraturii şi-a însuşit raportul şi recomandările făcute de Inspecţia Judiciară şi va monitoriza mult mai atent modul în care sunt instrumentate şi soluţionate aceste dosare, pentru ca timpul de soluţionare să scadă.