Un control efectuat de Inspecția Judiciară, la cererea CSM, în septembrie 2015, a scos la iveală, printre altele, două probleme majore din penitenciare. În primul rând, nu există un cadru adecvat care să prevadă condițiile și procedurile după care persoanele private de libertate pot beneficia de eliberarea condiționată dacă scriu literatură sau lucrări științifice.

O altă mare problemă ar fi inexistența unor criterii obiective de pe urma cărora să fie stabilit caracterul științific al lucrărilor elaborate și publicate din penitenciare

Tot în cadrul acestei verificări s-a constatat că nu în toate închisorile din țară se scrie „voinicește”! Există câteva, printre care cele de la Târgu Mureș și de la BotoșANI, unde nu a existat, nici în 2014 și nici în 2015, solicitări pentru elaborarea unor cărți.

Cele mai multe lucrări au văzut lumina tiparului din penitenciarele Rahova, Jilava, Poarta Albă.

Raportul a fost finalizat pe 15 decembrie și a ajuns pe masa CSM. După ce acesta îl va lectura în plen, el va fi făcut public.