Curtea de Conturi a României sesizează că două bănci pentru locuinţe din România au "păcălit" Statul pentru a-şi umfla portofoliul de credite

Se ştie că activitatea de creditare este principala sursă de profit a băncilor, aşa că în perioada crizei financiare se pare că băncile s-au folosit de orice tertipuri pentru a suferi cât mai puţine pierderi şi a-şi diminua cât mai puţin posibil portofoliul de credite, atât de aducător de profit pentru bănci.

Inspectorii Curţii de Conturi au reţinut că "băncile de economisire-creditare au încheiat contracte de economisire-creditare cu clienți copii minori, care aveau vârsta sub 18 ani atât la data încheierii contractelor, cât și la data la care aceste contracte au fost reziliate/repartizate (cazuri de contracte încheiate chiar și pentru minori având la data contractului vârste sub 1 an!)".

Dacă asemenea fapte ar fi fost săvârşite de către orice politician din România acesta ar fi ajuns cu siguranţă pe mâna DNA pentru deturnarea banului pulbic. Nu la fel s-a întâmplat cu băncile...

Doar două bănci din România au şi o formulă de "Banca pentru locuinţe", este vorba despre BCR şi Raiffeisen Bank. Acestea au încasat de la Stat pentru acest program 316 milioane de lei, bani care au ajuns la clienţi este drept, dar care au fost comisionaţi de către bănci!

Sub 5% dintre cei care au deschis cont de economisire pe acest program subvenţionat de Stat au şi realizat construcţia unei locuinţe, în cazul BCR fiind vorba despre 1,55% dintre clienţi, respectiv 3,77% dintre clienţii Raiffeisen Banca pentru Locuinţe. 

Restul au fost doar depozite, care au primit prima de la Stat, dar care au fost desfinţate după cei 5 ani de depozitare sau, oricum, nu au avut ca finalitate evidentă realizarea ori achiziţionarea unei locuinţe, aşa cum era esenţa acestui program subvenţionat de către Stat.

Top Videos of the Day