Uniunea Europeană a declarat 40 de proceduri de infrigement pentru 23 de state membre care nu au pus în acord legisalția internă cu sistemul european de azil, inclusiv România.

Este vorba despre Directiva privind procedura de azil și o directivă prin care UE cere garantarea existenței unor locații de azil, a unor locuințe pentru azilanți, precizate în Directiva privind condițiile de primire dar și motivele pentru care o persoană poate primi protecție internațională, precizate clar printr-o directivă în acest sens. Frans Timmermans a spus că solidaritatea și responsabilitatea sunt cele două fețe ale aceleiași monede și subliniază că, în Uniunea Europeană, solidaritatea implică automat și responsabilitate. 

Dimitri Avramopulos (foto) comisarul pentru migrație și afaceri interne a subliniat și el că standardele comune trebuie respectate de către toți, toate statele membre, în ceea ce privește modul în care sunt primiți solicitanții de azil și că toate statele membre trebuie să aibă în vedere, în procesul de prelucrare a cererilor de azil, aceleași standarde asumate comun de Uniunea Europeană.

#Uniunea Europeana #Comisia Europeana #Refugiați