O zi neagră pentru românii aflaţi la muncă în străinătate, dar şi pentru toţi tinerii care vor să-şi ridice o casă, începând cu 31 August, anul curent. Potrivit avocatnet.ro, din 31 August nicio persoană rezidentă în România nu mai poate să construiască un imobil, fără a avea acceptul unui diriginte de şantier pe care va trebui să-l angajeze cu bani din buzunarul propriu!

Noul Act Normativ a fost aprobat de Guvern astăzi în Monitorul Oficial şi prevede în exclusivitate amenzi destul de severe tuturor românilor care vor să construiască imobile, atât în mediul rural, cât şi în mediul urban, în cazul în care se vor face abateri de la prevederile legale! Lucrările vor fi supravegheate de un diriginte de şantier care va superviza stadiul lucrărilor .

Cei care vor sfida noul cadru legal prevăzut vor fi amendaţi cu până la 10.000 lei. Mai grav este faptul că noul act normativ prevede sancţiuni deosebit de dure şi proprietarilor care au case neterminate. Astfel, orice finisare, modernizare sau reparaţii ce urmează a fi operate începând cu data de 31 August,  vor trebui să aibă un plan realizat de o firmă specializată autorizată de Inspectoratul de Stat în Construcţii,  dublată de acordul reprezentanţilor tehnici, ce vor analiza în permanenţă stadiul lucrărilor! Cu alte cuvinte, şi dirigintele de şantier dar şi reprezentanţii tehnici vor trebui să fie plătiți exclusiv din buzunarul proprietarului!

Noul Act Normativ aprobat astăzi mai conţine un amendament,  potrivit căruia execuţia lucrărilor şi a construcţiei vor trebui supervizate de experţi tehnici cu atestat, care vor trebui plătiţi la rândul lor de proprietari după nivelul taxelor prevăzute de lege! Proiectele tehnice elaborate de arhitecţi vor fi la rândul lor supervizate şi analizate de verificatori autorizaţi. Aceşti verificatori  tehnici vor trebui să fie persoane distincte de cei care au întocmit planul de bază!

Una peste alta, noile prevederi mai prevăd şi achitarea unei cote de 0,5% către Inspectoratul de Construcţii, cotă calculată la valoarea totală a lucrărilor necesare finalizării construcţiei, reparaţiilor sau modernizărilor! Jumătate din această sumă va fi achitată la demararea lucrărilor, celalată parte la finalizarea construcţiei după semnarea procesului verbal de predare-primire. Orice întârziere de plată, va atrage penalităţi zilnice de 0,15%.