Hotărârea Guvernului de a amenda părinţii care nu informează serviciul public de asistenţă socială că urmează ca ai lor copii să presteze activităţi remunerate în domeniul artistic se aplică începând din 14 mai - adică după 90 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling. Raţiunea unei atari măsuri este, declarativ, protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi interzicerea muncilor periculoase pentru copii.

Astfel, fără a interzice activităţile remunerate în domeniul actoriei, figuraţiei, interpretării muzicale, dansului, acrobaţiei, H.G.

75 din 4 februarie 2015 vine să traseze limitele în care se pot desfăşura aceste activităţi. Serviciul public de asistenţă socială este obligat să analizeze şi decidă când aceste activităţi asupra cărora părinţii sunt obligaţi să informeze, pun în pericol integritatea copilului. Acesta ar fi motivul esenţial pentru care părinţii care nu respectă cerinţa de a informa Protecţia Copilului sunt pasibili a plăti o amendă între 1000 şi 5000 de lei.

Să nu credeţi că Protecţia Copilului va fi mulţumită cu informarea, propriu-zisă. În afara contractului semnat între organizatorul activităţii şi tutorele copilului artist, serviciul social mai are nevoie şi de un set întreg de adeverinţe (dacă vă aduceţi aminte ce scrie pe uşile medicilor de #familie, acestea sunt contra cost): certificat medical eliberat de pediatru, în care să se specifice dacă minorul este apt pentru a desfăşura respectiva activitate pentru care s-a încheiat contractul, aviz psihologic eliberat de un psiholog privitor la particularităţile psihice ale copilului şi în ce măsură acestea îi permit acestuia desfăşurarea respectivei activităţi.

Top Videos of the Day

Tot psihologul va trebui să ateste dacă micul artist a fost informat despre natura şi condiţiile acţiunii, conform puterii lui de înţelegere, precum şi dacă este de-acord cu ceea ce urmează să i se întâmple. Medicul de specialitate medicina sportivă va trebui să elibereze şi el o adeverinţă pentru sportivii de performanţă. Şi ultima, dar nu în ultimul rând, unitatea de învăţământ preuniversitar la care este înscris minorul va trebui să elibereze, la rândul ei o adeverinţă privind acordul scoaterii de la ore a elevului, atunci când este cazul.

Este de imaginat faptul că sumele câştigate de micul artist sau micul sportiv se impozitează conform legii. Ceea ce nu v-aţi fi aşteptat este că autorităţile noastre se aşteaptă ca raportul pe care elaborat de serviciul public de asistenţă socială să menţioneze explicit în ce măsură sumele încasate de copil în urma muncii prestate sunt folosite de părinte în interesul legitim al propriei odrasle.