Epoca Bronzului timpuriu datează după opiniile specialiştilor de acum câteva mii de ani, pe teritoriul României. Nu toţi însă sunt de acord cu perioada existenţei acesteia. Cea mai sigură perioadă ne duce până la anul 3500 î.H.

Descoperirea din comuna Perişani, satul Mlăceni, vine să răstoarne toate teoriile care susţin o perioadă sau alta a existenţei Epocii Bronzului, inclusiv cel timpuriu.

La temelia unei biserici de lemn din satul respectiv, au fost decoperite fragmente din ceramică, extrem de vechi. Prima presupunere a specialiştilor este că acestea ar fi aparţinut unor ciobani care trăiau în zona sudică a României în acea epocă, informează şi publicaţia regională ziaruldevalcea.ro.

Nu este specificată sau mai bine zis identificată cărei culturi ar fi putut să aparţină. Istoria despre descoperirile arheologice din ţara noastră ne indică o cultură care primează nu doar la noi dar şi în Europa: Cucuteni. La aceasta se mai adaugă şi culturile Baden-Coţofeni, Cernavodă III- Belleraz, Glina şi multe altele.

Decoperirea a avut loc întâmplător, în condiţiile în care la respectiva biserică se aflau în plină desfăşurare ample lucrări de restaurare.

Bănuielile se îndreaptă către cultura (civilizaţia) Glina, care ar fi fost cea mai răspândită în regiunile Munteniei sau Olteniei.

Un fapt interesant este acela că ceramica străveche a fost scoasă la iveală pentru prima dată atât de aproape de munţi, ceea ce bineînţeles reprezintă o premieră şi îmbogăţeşte tezaurul arheologic de la noi.

Top Videos of the Day

Astfel, aceste vestigii, cel mai probabil o bucurie a arheologilor dar şi a locurilor cu specific istoric, vor fi expuse în scurt timp la Muzeul Judeţean de Istorie din judeţul Vâlcea.

Informaţia despre această descoperire neaşteptată va alimenta probabil susţinătorii unei civilizaţii extrem de vechi, aflate pe teritoriul ţării noastre. Aceştia, în mare parte, susţin cu argumente şi dovezi cel puţin verbale că dacii nu au fost niciodată cuceriţi pe de-a-ntregul, de către romani, iar treimea cucerită de ei în anul 105 d.H din Dacia, nu ar fi avut cum să se extindă la nivelul tuturor teritoriilor româneşti în nici 200 de ani, mai ales că retragerea aureliană a avut loc relativ repede, adică în anul 271. #Romani de pretutindeni #Muzeu