Proiectele derulate de Caritas, inclusiv cele finantate de Uniunea Europeana, precum MASS urmaresc integrarea sociala a persoanelor defavorizate.O experienta considerabila in consilierea si ajutorarea diferitelor grupuri sociale printre care se gasesc somerii este Asociatia Eparhial Greco-Catolica Cluj. Asociatia Caritas desfasoara si implementeaza proiecte cofinantate prin FSE-Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. 


Acest program (POSDRU) in calitate de partener are ca obiectiv: 


1.Orientarea,consilierea si facilitarea integrarii pe piata muncii a somerilor tineri prin program de lunga durata. 
2.Centrul multifunctional o sansa pentru viitorul copiilor si tinerilor din mai multe regiuni ale tarii. 
3.Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Proiectul este intitulat: Impreuna pentru un inceput sigur. 
4.Serviciul de Evaluare, Formare si incluziune S.E.F.I.-si in calitate de beneficiar:"Componente originale pentru promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii si dezvoltarea resurselor umane in regiunea Nord-Vest." 


Asociatia Caritas Cluj este parte a Confederatiei Caritas Romania care a desfasurat la nivel national diferite proiecte in domeniul serviciilor sociale destinate de cele mai multe ori persoanelor aflate in situatii vulnerabile. FSE finanteaza o varietate larga de proiecte care imbunatatesc perspectivele de angajare ale oamenilor si munca pe care o presteaza acestia. Finantarea din FSE este disponibila prin regiunile membre.Organizatiile interesate de finantarea FSE pentru un proiect trebuie sa ia legatura cu Autoritatea de Management pentru FSE din tara sau regiunea lor. Pentru administrarea POSDRU in Romania a fost creata o Autoritate de Management care actioneaza pentru crearea de oportunitati si promoveaza o dezvoltare durabila.AMPOSDRU respecta toate principiile de egalitate de sanse,indiferent de rasa,religie,apartenenta etnica,sex,varsta,statut social,orientare sexuala si dizabilitati si nu va accepta diferentierile ce afecteaza crearea de oportunitati pentru indivizi si comunitate si promoveaza o dezvoltare durabila. #Android