Medierea conflictelor dintre soţi poate interveni atât înainte de deschiderea unui proces de divorţ în instanţă (mediere neprocesuală), cât şi după deschiderea unui proces (mediere procesuală). Este recomandabil ca soţii să apeleze întâi la mediere pentru a încerca rezolvarea amiabilă a conflictului lor.

În şedinţa de mediere, soţii au ocazia să vorbească despre căsnicia lor, să identifice problemele şi sursa lor cu ajutorul mediatorului şi să decidă împreună dacă doresc să continue căsătoria sau nu. Mediatorul nu este avocat şi nici judecător, el este un profesionist imparţial faţă de părţi şi neutru faţă de obiectul conflictului.

Anunțuri
Anunțuri

El facilitează comunicarea dintre soţi pentru a-i ajuta pe aceştia să rezolve conflictul amiabil şi să găsească soluţia avantajoasă pentru amândoi. Ei pot decide să rămână căsătoriţi sau pot decide să se despartă, să ia o pauză, etc. Implicarea soţilor însă este esenţială. Ei participă voluntar, cu onestitate şi încredere în mediator. Soţii sunt cei care găsesc soluţia cu privire la conflictul lor, nu mediatorul. De aceea medierea este preferabilă instanţei unde părţile nu au control asupra rezultatului. În mediere nu există câştig şi pierdere, ca în cazul unui proces în instanţă, pentru că în mediere ambele părţi câştigă o soluţie care le îndeplineşte interesele şi dorinţele.

Dacă medierea se încheie cu un Acord de Mediere semnat de soţi, situaţia ideală, atunci soţii depun Acordul de Mediere la instanţă sau la notariat pentru consfinţire şi emiterea hotărârii judecătoreşti, respectiv a actului autentic.

Anunțuri

Mediatorul nu pronunţă divorţul! Avantajul Acordului de Mediere este că cererea de consfinţire pe care părţile o înaintează instanţei nu presupune un proces, nu există termene de judecată şi nici probe, martori, etc.

Onorariul mediatorului este stabilit de părţi împreună cu acesta şi este plătit de obicei în cuantum egal. În cazul unei mediere neprocesuale, soţii depun solicitarea de divorţ de comun acord la instanţă (200 de lei) şi cererea de consfinţire a Acordului de Mediere care conţine înţelegerea soţilor cu privire la efectele divorţului (20 de lei). Dacă există un dosar de divorţ în instanţă, atunci părţile depun Acordul de Mediere la instanţă, iar instanţa închide procesul, dând o hotărâre judecătorească în baza înţelegerii părţilor cuprinsă în acord. #familie