Alexa
CURTEA DE CONTURI: Cele Mai Noi Știri

Structura de resurse umane la Curtea de Conturi în anul 2015

Grupa de vârstă cu cei mai mulți auditori publici externi este grupa cuprinsă între 56 și 60 de ani cu 224 de auditori
La data de 31 decembrie 2015, statul de funcții aprobat de Plen pentru Curtea de Conturi cuprindea 1.595 de posturi. Din acestea, 18 revin membrilor Curții de Conturi, 1.255 auditorilor publici...
14 ianuarie 2017 -
I. Tudor

Activitatea desfășurată de Curtea de Conturi a României în anul 2015

Potrivit Programului de activitate pe anul 2015, Curtea de Conturi a efectuat 2.773 de acţiuni de verificare
În anul 2015, Curtea de Conturi a efectuat misiuni de audit financiar şi de audit al performanţei, precum şi acţiuni de control tematic la companii şi societăţi naţionale, regii autonome de...
13 ianuarie 2017 -
I. Tudor

Probleme identificate de Curtea de Conturi la ANOFM

Câteva detalii ale observațiilor inspectorilor Curții de Conturi după controlul la ANOFM în anul 2015
Referitor la modul de stabilire, evidențiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat, în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege, precum și identificarea cauzelor...
14 ianuarie 2017 -
S. Marinescu
Anunțuri
CURTEA DE CONTURI:
Cele mai populare știri
ale săptămânii
Anunțuri
CURTEA DE CONTURI:
Știrile Favorite
 • Control la PROGRAMUL IPA DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-REPUBLICA SERBIA

  Câteva aspecte constate de Curtea de Conturi în 2014 la PROGRAMUL IPA DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-REPUBLICA SERBIA
  În anul 2014, pentru acest program au fost declarate Comisiei Europene cheltuieli în sumă totală de 48.041 mii lei. Eșantionul de proiecte auditat a cuprins 30 de cereri de rambursare ale...
  31 decembrie 2016
  I. Tudor
 • Controale efectuate de Curtea de Conturi pentru Programele PHARE

  Câteva elemente ale constatărilor Curții de Conturi în 2014 la Agenția de Implementare Oficiul de Plăți și Contractare PHARE
  La nivelul Agenției de Implementare Oficiul de Plăți și Contractare PHARE (în prezent Direcția Generală Mecanisme și Instrumente Financiare Nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor...
  31 decembrie 2016
  I. Tudor
 • Verificarea operațiunilor comerciale de către Curtea de Conturi la ASF

  Câteva aspecte ale observațiilor Curții de Conturi după controlul la Autoritatea de Supraveghere Financiară în 2014
  S-a constatat existența unor deficiențe privind evidența mijloacelor fixe: neînregistrarea tuturor mijloacelor fixe din patrimoniul ASF într-un singur registru de evidență a mijloacelor fixe,...
  7 ianuarie 2017
  A. Dinoiu
 • Activitatea de audit intern la Curtea de Conturi

  Activitatea de consiliere a structurilor, ce asigură atât funcţiile-suport, cât și funcţiile specifice a continuat şi în anul 2015
  Biroul de Audit Intern a fost înființat în anul 1999 în baza OG nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, republicată. Biroul de Audit Intern își exercită...
  13 ianuarie 2017
  E. Dan
 • Modul de verificare a măsurilor dispuse prin decizii în anul 2015 de C.C.

  Măsurile dispuse prin decizie pot fi contestate de conducătorul entității verificate, într-o primă etapă la Curtea de Conturi
  Verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizii se realizează de către auditorii publici externi care au participat la acțiunile de verificare, de regulă în 30 de...
  13 ianuarie 2017
  C. Mirtea
 • Aspecte ale controalelor efectuate de Curte de Conturi în 2015

  Cu ocazia verificării obiectivelor de audit și control desfășurate la cele 2.541 de entități, au fost identificate 25.224 de cazuri de abateri
  Din totalul entităţilor verificate în anul 2015, ordonatorii principali de credite au deținut cea mai mare pondere din acestea, respectiv 54,5%, iar ordonatorii terţiari de credite au reprezentat...
  13 ianuarie 2017
  I. Tudor
Curtea de Conturi:
toate știrile și video
Clipul video al zilei