La data de 31.12.2015, rezerva financiară în valută la dispoziţia Trezoreriei Statului a fost în sumă totală de 2.317,60 milioane euro şi 2.812,08 milioane USD, în scădere cu 392,45 milioane euro (14,48%) și 726,76 milioane USD (20,53%) față de soldul iniţial de 2.710,0 milioane euro şi 3.538,8 milioane USD.

În anul 2015, MFP a consolidat rezerva financiară în valută prin alimentarea cu 3.094,60 milioane euro, exclusiv din surse externe, prin utilizarea următoarelor instrumente de datorie publică: trageri din împrumuturi externe contractate pentru proiecte de la instituții financiare internaționale, precum BIRD, BERD, BEI, în sumă totală de 361,05 milioane euro; emisiuni de euroobligațiuni în euro pe piețele internaționale de capital prin programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu „Medium Term Notes”, aprobat prin OMFP nr.

Anunțuri
Anunțuri

1.376/2015, în sumă totală de 1.983,55 milioane euro; împrumutul extern contractat pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică, ratificat prin Legea nr. 180/2014, în sumă de 750 milioane euro.

Din datele prezentate se constată că în anul 2015 disponibilitățile în euro au fost utilizate cu preponderență pentru rambursarea datoriei publice, respectiv pentru plata ratelor de capital (72,92%), iar disponibilitățile în USD au fost utilizate cu preponderență pentru refinanţarea datoriei publice, respectiv pentru răscumpărarea la scadență a titlurilor de stat (90,71%). Rezerva financiară în valută la dispoziția MFP, constituită începând cu anul 2010 pentru îmbunătățirea managementului datoriei publice și evitarea presiunilor sezoniere, care la data de 31.12.2015 a fost în sumă de 22.149,65 milioane lei, reprezintă 3,11% din #PIB, în timp ce deficitul bugetului de stat, care la data de 31.12.2015 a fost în sumă de 21.448,2 milioane lei, reprezintă 3,01% din PIB.

Anunțuri

Comparativ cu anul 2014, rezerva financiară în valută la dispoziția MFP a scăzut cu 12,08% (de la 25.193,7 milioane lei la 22.149,65 milioane lei), iar deficitul bugetar în anul 2015 a crescut cu 1,6% (de la 21.102,2 milioane lei la 21.448,2 milioane lei).

Sursa:Raport Curtea de Conturi #rezerva valutara #Finante